Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
ISSN 2300-2999
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
2015, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzenci 2015 r. Agnieszka Bem Brygida Grzeganek-Więcek Liliane Jodkowski Julius Ramanauskas Marek Szajt Yuliya Ulasiuk s. 2
Słowo wstępne Paulina Ucieklak-Jeż s. 7-8
Ekonomia społeczna determinantą rozwoju lokalnego Agata Kielesińska s. 9-27
Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Seweryn Spałek Iwona Zdonek s. 29-37
Projekty hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Marcin Spychała Joanna Spychała s. 39-48
Realizacja polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego Joanna Spychała Marcin Spychała s. 49-58
Postawy i preferencje młodzieży oraz ich wpływ na rozwój kadr gospodarki opartej na wiedzy Ada Domańska Robert Zajkowski s. 59-69
Segmentacja młodzieży szkolnej i studenckiej w oparciu o wybrane kryteria jakości żywienia Izabela Cichocka Leokadia Drobnica Ewa Rembiałkowska s. 71-80
Public intervention on the venture capital market in Poland over 1998–2014 Piotr Zasępa s. 81-93
Preventive crisis management for small business Maria Tsukanova Julia Własiuk s. 95-110
Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Marek Doering Anna Jakubczak Zofia Wyszkowska s. 111-121
The development of space activities economy as a factor of technological modernization of the Republic of Belarus Julia V. Meleshko Sergey Y. Solodovnikov s. 123-132
Innowacyjność jako element konkurencyjności w turystyce na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim Katarzyna Karbowiak s. 133-145
Sytuacja na rynku pracy jako istotna determinanta jakości życia Agnieszka Szulc s. 147-156
Wpływ niefinansowych zasobów systemu ochrony zdrowia na stan zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce Agnieszka Bem Paulina Ucieklak-Jeż s. 157-171
Women’s physical activity as a determinant of health care expenditures Agnieszka Bem Paulina Ucieklak-Jeż s. 173-188
Management of the financial saving of households Tamari Beridze Bela Goderdzishvili Tatyana Lipai Natalia Tchanturia s. 189-193
Problem wolnego rynku w liberalizmie Johna Stuarta Milla Dawid Dziurkowski s. 195-202
Informacje dla autorów s. 203
Information for the authors s. 204
Wymogi edytorskie s. 205-208
Publishing requirements : articles for the scholarly journal s. 209-212