Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
ISSN 2300-2999
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
2014, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzenci 2014 r. Agnieszka Bem Brygida Grzeganek-Więcek Liliane Jodkowski Julius Ramanauskas Marek Szajt Yuliya Ulasiuk s. 2
Słowo wstępne Paulina Ucieklak-Jeż s. 9
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji Urszula Balon s. 11-23
Współpraca nauki i gospodarki w teorii i praktyce biznesu Anna Barcik s. 25-32
Jakość życia na obszarach wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wyników badań ankietowych Bartosz Bartniczak s. 33-49
Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacjach usługowych Ewa Bitner s. 51-61
Preferencje konsumentów usług gastronomicznych Joanna Dziadkowiec s. 63-74
Tradycyjne i innowacyjne modele pracy we współczesnych organizacjach Brygida Grzeganek-Więcek Romuald Szopa Dariusz Więcek s. 75-86
Analiza zmian w zakresie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym Białegostoku Justyna Grześ-Bukłaho s. 87-97
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych w dobie przemian rynku pracy Monika Jakubiak s. 99-110
Sprawiedliwość społeczna społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech – teoria i praktyka s. 111-127
Marketing a społeczeństwo – obszary oddziaływania – bariery badania Jacek Kamiński s. 129-142
Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali w perspektywie dostarczania świadczeń zdrowotnych s. 143-157
Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component Waldemar Karpa Joanna Leśniowska s. 159-167
Organizational Dimension of Management of Human Capital Selection Process Dariusz Kłak s. 169-179
Spółdzielnia socjalna jako forma przedsiębiorstwa społecznego Antoni Kożuch Ewa Książek s. 181-189
Priorities of Implementation of Households’ Consumption Function Tamar BERIDZE Beridze Tatyana Lipai Shorena Metreveli Natalia Tchanturia s. 191-198
Jakość funkcjonowania systemu edukacji w okresie rosnącej globalizacji Marcin Lis Sabina Ratajczak s. 199-208
Podstawowe problemy gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zurbanizowanych Luiza Mańkowska-Wróbel s. 209-220
Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej Marian Mroziewski s. 221-238
Wybrane aspekty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Wanda Nagórny s. 239-249
Inteligentne systemy zarządzania informacją wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem Lidia Ogiela s. 251-259
Kompetencje w zasobach przedsiębiorstwa Janusz Pawłowski s. 261-269
Jakość życia na pograniczu polsko-niemieckim w świetle badań ankietowych Michał Ptak s. 271-281
Rachunkowość gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego Michał Roman s. 283-292
Demograficzno-społeczne uwarunkowania rynku pracy w regionie częstochowskim Anna Runge s. 293-306
Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Joanna Snopko s. 307-322
Цивилизация, культура, экономическая система общества и институциональные матрицы: категориальная субординация Сергей Ю.Солодовников s. 323-339
Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w budowaniu jego reputacji Danuta Szwajca s. 341-351
Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji Agnieszka Szymankowska s. 353-361
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Krzysztof Jonas Katarzyna Świetla s. 363-372
Zrównoważony łańcuch dostaw żywności : studium przypadku Monika Świetlińska s. 373-382
Happy and Long Life of the Elderly Agnieszka Bem Paulina Ucieklak-Jeż s. 383-391
Measures of Regulation of World Economic Crisis Effect on Small Business Maria Tsukanova Julia Wlasiuk s. 393-403
Etyczne aspekty finansowania przedsiębiorstw kredytem kupieckim Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska s. 405-415
Informacje dla autorów s. 417
Information for the authors s. 418
Wymogi edytorskie s. 419-422
Publishing requirements : articles for the scholarly journal s. 423-426