Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
ISSN 2300-2999
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Paulina Ucieklak-Jeż s. 9
Ocena jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia według opinii mieszkańców poszczególnych klas miejscowości zamieszkania w Polsce Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 11-27
Demographically Aging Society in the Health Care System in Poland Paulina Ucieklak-Jeż s. 29-38
Stopy przejścia między stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlekłych – na przykładzie USA Roman Pluta s. 39-48
Results of Monte Carlo Method Application to Performance Evaluation of Chosen Prioritization Procedures in the Analytic Hierarchy Process Paweł Kazibudzki s. 49-56
Znaczenie postaw pracowników administracji w zarządzaniu jakością usługi publicznej Izabela Seredocha s. 57-72
Działania kompensacyjne podejmowane przez gminy województwa śląskiego w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym : Wyniki badań empirycznych Beata Dubiel s. 73-86
Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem Katarzyna Warzecha s. 87-98
Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce – stan i potrzeby Dorota Kobus-Ostrowska s. 99-112
Zmiany wydatków na turystykę w polskich gospodarstwach domowych jako przejaw zmian zachowań konsumentów w okresie kryzysu Krzysztof Sala s. 113-126
Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego Łukasz Żabski s. 127-141
Znaczenie przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju przedsiębiorczości Sylwia Olczak Katarzyna Terlicka s. 143-150
Uses and Risk of the Internet Resources for First Generation of ePatient Aleksandra Krawczyńska s. 151-161
Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jako wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą Artur Zimny s. 163-171
Inwestowanie jako przejaw zachowań przedsiębiorczych Daniel Ciupiński Jolanta Rosłon s. 173-184
Ekonomiczna wartość dodana w ocenie działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego – studium literaturowe Dawid Szutowski s. 185-193
Contactless Payments in Poland : The Survey of Students in the Region of Lodz Łukasz Zakonnik s. 195-209
Youth Employment Trends in Post Soviet Countries Tamara Koblianidze Tatyana Lipai Maia Meladze Paulina Ucieklak-Jeż s. 211-217
Social Aspects of Innovative Entrepreneurship Development Maria Tsukanova Julia Własiuk s. 219-227
International Entrepreneurship Development in the Polish-Belarusian Euroregions Julia Własiuk s. 229-238
Economic, Environmental and Social Aspects of Waste Management – the LCA Analysis Magdalena Rybaczewska-Błażejowa s. 239-250
Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego Barbara Wyrzykowska s. 251-265
The Changes of the Organisational Behaviours in the Light of the Self-Government Offices Modernisation Antoni Kożuch Ewa Książek s. 267-283
Wpływ ceny nominalnej akcji na niedowartościowanie pierwszej oferty publicznej na rynku New Connect Piotr Zasępa s. 285-293
The "Flexicurity" Model and Flexible Forms of Employment in the EU Member Countries Ewa Książek Paulina Ucieklak-Jeż s. 295-304
Samorząd terytorialny a gospodarka rynkowa Halina Rozpondek s. 307-311
Informacje dla autorów s. 313
Information for the authors s. 314
Wymogi edytorskie s. 315-318
Publishing requirements : articles for the scholarly journal s. 319-322
Recenzenci 2013 r. Agnieszka Bem Liliane Jodkowski Joanna Paliszkiewicz Julius Ramanauskas Marek Szajt Yuliya Ulasiuk s. 323