Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Warzecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem Katarzyna Warzecha s. 87-98
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw w województwie śląskim w latach 2003-2009 Katarzyna Warzecha s. 166-178
Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw Katarzyna Warzecha s. 257-266
Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem Katarzyna Warzecha s. 345-357
Internet w życiu współczesnego studenta : cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem Katarzyna Warzecha s. 387-397
Dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych Urszula Grzega Katarzyna Warzecha s. 578-587
Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów Katarzyna Warzecha s. 797-807