Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
ISSN 2300-2999
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
2017, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzenci 2017 Agnieszka Bem Táňa Hajdíková Marek Szajt Yuliya Ulasiuk s. 2
Słowo wstępne Paulina Ucieklak-Jeż s. 7-8
Status społeczno-ekonomiczny jako determi-nanta zdrowia: przykład gospodarek UE Agnieszka Jakubowska s. 9-21
Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w europejskich krajach OECD w latach 2005–2014 Justyna Kujawska s. 23-35
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej Małgorzata Leśniowska-Gontarz s. 37-51
Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotów leczniczych Joanna Podgórska s. 53-70
Analiza kampanii społecznych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych – zdrowie publiczne jako wskaźnik zrównoważonego rozwoju Anna Kurzak-Mabrouk s. 71-81
Bezpieczeństwo pracy w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Wioletta Ocieczek s. 83-92
Zarządzanie ryzykiem na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę z orzeczoną niepełnosprawnością Żaneta Gadzinowska Katarzyna Hampel s. 93-107
Ubezpieczenie jako instrument finansowej kontroli ryzyka Marcin Hyski s. 109-121
Regulatory alokacji środków finansowych na opiekę zdrowotną Joanna Leśniowska s. 123-138
Econometric Tools Supporting the Environmental Management Process in Transport Sector Aneta Włodarczyk s. 139-160
The Influence of Personal Allowance on Financial Situation of Households and on Public Finance Edyta Mazurek s. 161-173
Public-Private Partnership in Shaping the Investment Risk of the Gmina s. 175-184
Szacowanie nierówności niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w zależności od wykształcenia Paulina Uklejak-Jeż s. 185-203
Koncentracja dostępu opieki zdrowotnej a nierówność zdrowotna Paulina Uklejak-Jeż s. 205-223
Wymogi edytorskie s. 225-228
Publishing requirements : articles for the scholarly journal s. 229-232