Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2009, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cezary Biernacki - historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik redakcji Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda - jako symbol swojej epoki Ewa Andrysiak s. 7-25
Losy biblioteki prywatnej Wacława Aleksandra Maciejowskiego w świetle rodzinnej korespondencji Tadeusz Szperna s. 27-48
Twórczość Juliusza Słowackiego w ukraińskich czasopismach i drukach zwartych końca XIX i początku XX wieku (1876-1910) Olga Ciwkacz s. 49-58
Od Biblioteki Towarzystwa Tatrzańskiego do Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie – 135 lat historii Agnieszka Górska s. 59-76
Dorobek naukowo-badawczy i wydawniczy Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w latach 1945-2005 Iwona Sójkowska s. 79-99
Rola polskich serii książkowych na przykładzie serii Państwowego Wydawnictwa "Iskry" w latach 1956-1992 Urszula Kowalewska s. 101-118
Przyczynek do badań nad czasopiśmiennictwem romskim w Polsce Bogusława Kuć s. 119-124
Rola "Przeglądu Bibliotecznego" w upowszechnianiu zagadnień automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989-2008 Zbigniew Gruszka s. 125-141
Elektroniczny warsztat informacyjny w bibliotekach akademickich na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteki Politechniki Łódzkiej - organizacja i obszary współpracy Beata Leder-Niewola Iwona Sójkowska s. 143-164
Społeczności wirtualne bibliotekarzy w Polsce Paulina Majewska s. 165-184
Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w II połowie XIX i początku XX wieku na przykładzie Łodzi Jadwiga Konieczna s. 187-205
Biblioteka szkolna a przygotowanie uczniów do samokształcenia w świetle aktów legislacyjnych z lat 1945-1982 Mariola Antczak s. 207-237
Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii Evelina Kristanova s. 239-260
Przemiany formy graficznej książki dziecięco-młodzieżowej w II połowie XX wieku na przykładzie wybranych publikacji Ewy Nowackiej Justyna Chylak s. 261-276
Książka w życiu współczesnego dziecka : animacja czytelnictwa dziecięcego i formy działalności Biblioteki Brytyjskiej na rzecz najmłodszych odbiorców literatury Lidia Mikołajuk s. 277-288
Kilka słów o dwu kaliskich wydawnictwach jubileuszowych Hanna Tadeusiewicz Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Walczak (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Małgorzaty Góralskiej "Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie" Evelina Kristanova Małgorzata Góralska (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Listy bestsellerów jako narzędzie badania rynku książki : spotkanie z Andrzejem Rostockim (Łódź, 7.05.2009) Rafał Kępa s. 299-301