Tytuł Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
ISSN 2084-0578
Wydawca Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
2013, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza : zarys problemu i przegląd literatury Alexander von Plato s. 5-37
Świadek historii : swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980 Franka Maubach s. 39-72
Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty Gelinada Grinczenko s. 73-92
A short history of the Oral History Society, c. 1973–2013 Graham Smith s. 93-129
Dole i niedole czeskiej oral history (1990–2012) Pavel Mücke s. 131-160
Czeska oral history w perspektywie globalnej : podobieństwa i różnice Miroslav Vaněk s. 161-173
Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków : projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history Hana V. Bortlová s. 175-185
Byłem ciekawy, czy morze jest słone! Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989) Lenka Krátká s. 187-204
Początki tzw. normalizacji w czechosłowackiej Armii Ludowej we wspomnieniach świadków Jiří Hlaváček s. 205-222
Z Kowla przez Syberię na Dolny Śląsk... Dorastanie na zsyłce Irena Mrówczyńska s. 225-269
"Den Unterdrückten eine Stimme geben. Die International Oral History Association zwischen politischer Bewegung und wissenschaftlichem Netzwerk", Annette Leo, Frank Maubach, Göttingen 2013 : [recenzja] Joanna Hytrek-Hryciuk Annette Leo (aut. dzieła rec.) Frank Maubach (aut. dzieła rec.) s. 273-276
<<„Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako>>, Michał Siedziako, Szczecin 2012 : [recenzja] Kamil Dworaczek Michał Siedziako (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: the journal of the Oral History society” – przegląd artykułów Izabela Lewandowska s. 282-290
International seminar: Good practices in oral history methodology, March 4th–5th 2013, Liberec Marek Szajda s. 293-297
    Zacytuj
  • Udostępnij
Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach Edyta Januszewska Izabela Lewandowska s. 299-303
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rzeczy w opowieściach – sprawozdanie z V Warsztatów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej Marcin Jarząbek s. 305-309
    Zacytuj
  • Udostępnij