Tytuł Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
ISSN 2084-0578
Wydawca Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
2015, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone: nieistniejąca dzielnica żydowska w Lublinie we wspomnieniach mieszkańców Marta Kubiszyn s. 5-33
„Libańczycy” i ich losy w perspektywie biograficznej Jakub Gałęziowski s. 35-56
Świadek, protokół przesłuchania świadka oraz relacje jako źródło do badania dziejów historii najnowszej : podobieństwa i różnice w pracy prokuratora iPN i historyka Marcin Chorązki s. 57-75
W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego Jarosław Pałka Karolina Żłobecka s. 77-90
Historia mówiona w muzeach : przegląd projektów prowadzonych przez polskie placówki muzealne Katarzyna Kuzko-Zwierz s. 91-110
Awangarda i outsiderzy : rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką Wiktoria Kudela-Świątek s. 111-139
Świat, którego już nie ma Jakub Gałęziowski Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz s. 143-198
Jeleniogórska sonata na cztery lata Marek Szajda Leszek Wisłocki s. 199-227
“Wir hatten Glück!“ Mateusz Matuszyk Gunter Scholze s. 229-257
Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach s. 258-260
Indeks nazw geograficznych występujących w opublikowanych relacjach s. 261-263
"My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68", P. Osęka, Wołowiec 2015 : [recenzja] Włodzimierz Suleja P. Osęka (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Zastanawiać się. Objaśniać. Przeprawiać. Demaskować. ((KON)TEKSTY PAMIĘCI. Antologia", red. K. Kończal, Warszawa 2014 : [recenzja] Katarzyna Uczkiewicz K. Kończal (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku", Anna Kurpiel, Poznań 2015 : [recenzja] Grzegorz Kaczorowski Anna Kurpiel (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben", wybór tekstów B. Linek, Gliwice 2013; II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska Katarzyna Bock-Matuszyk A. Dawid (aut. dzieła rec.) B. Linek (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Warszawa Międzywojenna w pamięci jej mieszkańców", wybór i oprac. J. Pałka, A. Szamruchiewicz, M. Szymańska-Szwąder (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 2), Warszawa 2012; "Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców", wybór i oprac. M. Szymańska-Szwąder, J. Pałka (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 3), Warszawa 2011; "Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944", wybór i oprac. M. Szymańska-Szwąder (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 4), Warszawa 2012; "Powroty. Warszawa 1945–46", wybór i oprac. M. Szymańska (z Archiwum Historii Mówionej, z. 5), Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Sowińska J. Pałka (aut. dzieła rec.) A. Szamruchiewicz (aut. dzieła rec.) M. Szymańska-Szwąder (aut. dzieła rec.) s. 284-287
Sprawozdanie z konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current research Areas, Challenges and specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r. Anna Wylegała s. 291-292
Historia mówiona w Polsce : głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current research Areas, Challenges and specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.) Piotr Filipkowski Marcin Jarząbek Marta Kurkowska-Budzan Anna Wylegała s. 293-296
Dlaczego historia mówiona nie stała się w Polsce dyscypliną akademicką? Anna Wylegała s. 297-300
Ciąg dalszy, jeszcze bardziej dramatyczny... Marta Kurkowska-Budzan s. 300-304
O pożytkach z uczenia (się) historii mówionej Marcin Jarząbek s. 304-308
O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej (AHM PPW) w Olsztynie Izabela Lewandowska s. 309-321
Sprawozdanie z konferencji „W kręgu pamięci – opowieści o wojnie”, Wrocław, 27 maja 2015 r. Magdalena Orańska s. 323-327
„Akademicki Wrocław – powojenna tożsamość miasta w relacjach profesorów” – sprawozdanie z dyskusji, Wrocław, 26 listopada 2015 r. Wojciech Bednarski s. 329-331
Autorzy s. 332-337
Wykaz skrótów s. 338-339