Tytuł Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
ISSN 2084-0578
Wydawca Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
2014, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia mówiona – próba definicji pojęcia Michał Kierzkowski s. 5-20
Pamięci opowiadane Anna Kurpiel s. 21-45
Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć Anna Wylegała s. 47-69
"Podróż do Mezeritch" : o doświadczeniu historii mówionej Agata Stolarz s. 71-88
Pamięć o ojcu : refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi : rekonesans badawczy Krzysztof Łagojda s. 89-127
Między Usznią a Domaniowem : przesiedleńcy z Kresów Wschodnich osiedleni na Ziemiach Zachodnich Natalia Jakubowska s. 129-165
Czeskie lokalne struktury opozycyjne w 1989 r. w perspektywie oral history Lukáš Valeš s. 167-208
Przez Kazachstan i Polskę stalinowską do Londynu – opowieść emigrantki Janina Kwiatkowska Ewelina Olaszek s. 211-236
Biografia (nie)codzienna reemigranta z Francji Anna Kurpiel Władysław Ząbek s. 237-265
Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach s. 266-267
Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach s. 266-267
Indeks nazw geograficznych występujących w opublikowanych relacjach s. 268-269
"Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym 273 Tokarczukiem", rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Bock-Matuszyk Mariusz Krzysztofiński (aut. dzieła rec.) s. 273-275
Eksperyment(y) na oral history Lucyna Ratkowska-Widlarz J. P. Fereński (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Odpamiętane. O historii mówionej 283 na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym", Wiktoria Kudela-Świątek, Kraków 2013 : [recenzja] Anna Wylegała Wiktoria Kudela-Świątek (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"Profesor NIEzwyczajny", red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, K. Żłobecka, Kraków 2011 : [recenzja] Karolina Mochocka J. Gałęziowski (aut. dzieła rec.) J. Komperda (aut. dzieła rec.) K. Żłobecka (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny", J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski, Gdańsk–Zakrzewo 2013 : [recenzja] Daniel Koreś J. Pałka (aut. dzieła rec.) M. Venken (aut. dzieła rec.) K. M. Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 295-299
Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej „Różne Oblicza Historii Mówionej” 29–30 maja 2014 r., Uniwersytet Wrocławski Lidia Pauch s. 303-309
Sprawozdanie z sympozjum „Oral history – historia mówiona” XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Marek Szajda s. 311-316
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem” (Warszawa 6.10.2014 r.) Anna Kurpiel s. 317-320
Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective” Katarzyna Bock-Matuszyk s. 321-327
Autorzy s. 328-331
Wykaz skrótów s. 332-333