Tytuł Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
ISSN 1733-7577
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
2001, Numer 1(5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mariola Abkowicz s. 2
pogrzebu hazzana Michała Firkowicza na karaimskim cmentarzu w Trokach przez Szymona Juchniewicza s. 3
Kismet : przeznaczenie Lidia Poziemska s. 4
Zamilkły usta me Lidia Poziemska s. 5
Kienesa w Kijowie Michał Jaroszyński s. 6
Troki, Karaimszczyzna i moje ciocie Helena Pilecka s. 7-9
Jakub Bezdzietny Nadieżda Firkowicz s. 9-11
Z Poniewieża Irena Jaroszyńska s. 12
Kolonia karaimska w Harbinie Leonid Lavrin s. 12-13
Zlot w Trokach s. 14-15
Moja rodzina Andrei Żarnowski s. 16-17
Dżuft-Kale - świątynia krymskich karaimów Dawid M. El s. 18-19