Tytuł Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
ISSN 1733-7577
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
2008, Numer 2(19)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mariola Abkowicz s. 2
Konuszma : hulanki, swawole Jurii A. Połkanow s. 3-4
Kalejdoskop kultur, czyli Dostłar we Wrocławiu Mariola Abkowicz s. 5
Oświadczenie Karaimów Polskich Mariola Abkowicz Szymon Pilecki s. 6
Karaimski Związek Religijny w RP s. 6
Oświadczenie Karaimów litewskich Hazzan Józef Firkowicz s. 7
Komentarz Mariola Abkowicz Adam Dubiński Anna Sulimowicz s. 7-8
Przed 80 laty s. 9
W Kanadzie znalezione Roman Dubiński s. 10-11
Syry Trochnun : Tajemnica Trok M. Achbasz s. 12
Letnie zanurzenie Mariola Abkowicz s. 13-14
„Stare” Troki młodym okiem – albo na odwrót Aleksander Kobecki s. 15-16
Bratnie dusze Adam Dubiński s. 17
Bakhtyzhan Kanapyanov s. 18
Karaimska symbolika w herbie Nowego Miasta Irena Jaroszyńska s. 19
Kalendarium s. 19