Tytuł Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
ISSN 1733-7577
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
2008, Numer 1(18)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mariola Abkowicz s. 2
Przypadek Adam Dubiński s. 3-4
Samochodem z Wilna do Florencji – lato 1933 r. Zofia Łopatto s. 5-7
Wiek wielebnych Firkowiczów Gabriel Józefowicz s. 8-9
Sekret talizmanu Puszkina Elżbieta Bezekowicz s. 10-12
Wieczór Rodziny Karaimskiej Oleg Wasiliewicz Pietrow-Dubiński s. 13-14
Zofia Dubińska, 15.01.1915 – 6.02.2008 Grażyna Jutkiewicz Szymon Pilecki s. 14-15
Kampania medialna „Jestem Polką Mariola Abkowicz Adam Dubiński s. 16-17
Dostłar w Turcji Barbara Posel s. 18-21
Regulamin Cmentarza Karaimskiego przy ul. Redutowej 34 w Warszawie s. 22-23
Kalendarium s. 23