Tytuł Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
ISSN 1733-7577
Wydawca Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
2006, Numer 3(14)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mariola Abkowicz s. 2
Cmentarz Karaimski w Warszawie Adam Dubiński s. 3-6
Sergiusz Rudkowski Michał Nemeth s. 7-8
Ezen kyryjinda : Na brzegu rzeki s. 8-9
Facsimile s. 10-11
Śladami dawnych metryk Aleksandra Szpakowska-Eszwowicz s. 12-13
Z dziennika zespołu „Dostłar” Mariola Abkowicz s. 14
Hadży Baba w gościnie u halickich Karaimów R. Zarach Zarachowicz s. 15-17
Kalendarium s. 18
Noworoczna s. 18
siekiermotka* w obiektywie s. 19