Tytuł Ogrody Nauk i Sztuk
ISSN 2084-1426
Wydawca Pro Scientia Publica
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 75
Ogrody Nauk i Sztuk
2015, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp - Syzyfowe prace : o promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce Aleksander Kobylarek s. 9-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty taoistycznej praktyki wéiwúwéi Wacław Romer s. 15-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienie pochodzenia idei Boga w ujęciach Kartezjusza i J. L. Wolzogena Paweł Kosiński s. 23-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kamień narzędziem puryfi kacji: kamienowanie starożytnych Greków jako rytuał oczyszczenia Jan Skarbek-Kazanecki s. 32-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ideał wychowania faszystowskiego Dominik Figiel s. 41-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych” : podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym Karolina Piech s. 49-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy zakazać uczestnikom zgromadzeń zasłaniania twarzy? Analiza prezydenckich projektów zmiany Prawa o zgromadzeniach Bartosz Wilk s. 58-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Karalne posiadanie narkotyków w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Łukasz Pilarczyk s. 66-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawne i moralne aspekty eutanazji w świetle polskiej regulacji prawnej oraz nauki społecznej Kościoła katolickiego Magdalena Debita s. 74-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestępczość w kontekście uwarunkowań psychologicznych sprawców Wiola Friedrich s. 84-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota etyki radcy prawnego Jakub Zabłocki s. 94-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów „dzielności etycznej”? Rozważania na tle ustawowego wymogu „nieskazitelności charakteru” Anna Rocławska s. 99-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powołanie się na fakt nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w toku czynności sprawdzających jako przesłanka zastosowania sankcyjnej stawki podatku od spadków i darowizn Michał Wojna s. 111-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym Elżbieta Szulc-Wałecka s. 116-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekologizm jako ideologia polityczna – na przykładzie Niemiec i Francji Emil Kwidziński s. 125-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Średniowieczne miasto oczami archeologa – ile prawdy jest w dzisiejszym wyobrażeniu przeszłości? Anna Kubicka s. 135-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niebezpieczeństwach podczas ciąży, porodu i połogu w polskich poradnikach medycznych z drugiej połowy XVIII wieku Weronika Kocela s. 141-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Who are you?” : Wokół fundamentalnych pytań o tożsamość – na podstawie "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla Weronika Kocela s. 146-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieważne, jakiego koloru jest kot - ważne, by łapał myszy : Deng Xiaoping i droga komunistycznych Chin do kapitalizmu Kamil Markisz s. 151-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ autorytetu literackiego na emocje odbiorcy podczas czytania poezji – omówienie wyników eksperymentu Krystian Macheta s. 159-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Readaptacja społeczna bezdomnych : studium indywidualnych przypadków Marcin Wilczek s. 165-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie w środowisku społecznym osób wykazujących cechy psychopatyczne : analiza teoretyczna Sylwia Bokuniewicz s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Romantyczni szaleńcy z głowami w chmurach czy śmiałkowie uparcie dążący do celu? – analiza porównawcza marzeń dzieci z Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinka (Polska) Michalina Kasprzak Beata Latos Jonasz Pawlaczyk s. 183-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sztuka krytyczna jako medium edukacji osób dorosłych – wyniki badań Beata Działa s. 191-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie do predykcji z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i metod statystycznych Miłosz Drozd Artur Gołaś Adam Maszczyk Monika Nawrocka s. 203-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie gier skierowanych na cel do anotacji korpusów językowych Dagmara Dziedzic Wojciech Włodarczyk s. 212-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychologia poznawcza w testach wiedzy – co można zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo celnego strzału? Anna Starkowska s. 221-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kobiecość w pradziejach - ozdoby w kulturze luboszyckiej Patrycja Amrozińska s. 231-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Jaka szkoła, taki nauczyciel”, czyli narodowościowe konteksty pracy nauczyciela ludowego w Galicji drugiej połowy XIX i początku XX wieku Anna Varanytsya s. 235-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce nauki historycznej w perspektywie ideologicznej bolszewików (1917-1931) Alina Sobol s. 245-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność gen. Józefa Hallera w strukturach resortu edukacji w rządzie na uchodźstwie podczas II wojny światowej Katarzyna Śliwak s. 253-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Teheranie w latach II wojny światowej ‒ charakterystyka działań edukacyjnych dla polskich uchodźców Katarzyna Śliwak s. 261-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Neuro z pedagogiką Kinga Mazurkiewicz s. 269-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Endocentryzm i egzocentryzm moralny, aprobata społeczna i empatia u wolontariuszy hospicyjnych Jagoda Sikora s. 278-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osoba z niepełnosprawnością w świadomości uczniów klas szóstych Dominika Przybyszewska s. 285-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Troska o siebie jako wyraz zdrowego ustosunkowania wobec własnej osoby Katarzyna Błońska s. 297-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Za młodzi, za biedni? Orientacja na małżeństwo młodych dorosłych niebędących w związku małżeńskim Magda Wieteska s. 306-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeciwwskazania do prenatalnej aktywności fi zycznej a poziom wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej Anna Szumilewicz Aneta Worska s. 317-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspekty socjolingwistyczne w badaniach procesu ewolucji systemu antroponimicznego : zarys tematu Sylwia Iglewska s. 327-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gniew, strach i nadzieja w uporczywych konfliktach międzygrupowych – związek emocji z powstawaniem barier na drodze do pokoju Lidia Pauch s. 331-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ muzyki na zapamiętywanie u osób z doświadczeniem muzycznym Natalia Miętus Agnieszka Olchowik Iga Parkitna Karolina Pius s. 338-344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie i zarządzanie karierą jako podmiotowa „własność” jednostki Lucyna Myszka s. 345-352
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dialog i relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami na podstawie badań przeprowadzonych w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie Aleksandra Guśpiel s. 353-366
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja włączająca i integracyjna : o pozornej tożsamości znaczeń Aleksandra Antonik s. 367-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychospołeczne zagrożenia zawodowe w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej Marta Kierska s. 373-382
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielofunkcyjne centrum pomocy dla dzieci, młodzieży i rodzin – nowatorskie rozwiązania placówki Leinerstift w Niemczech Liliana Kołodziejczyk s. 383-387
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adam Smith pomylił się : to nie egoistyczne jednostki, lecz silne wspólnoty powodują szybszy rozwój ekonomiczny Mariusz Maziarz s. 388-399
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing we współczesnej polityce miejskiej – przykład dużych miast Dolnego Śląska Kamil Glinka s. 400-408
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza Statusu Organizacji Pożytku Publicznego [OPP] : Stowarzyszenie Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego [NZS UWr] jako jednostka planująca uzyskanie statusu OPP – analiza SWOT Anna Maciąg s. 409-417
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między reportażem a "feature" : teoria i praktyka Paweł Spyra s. 421-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zwierzęta w wybranych apokryfach Starego i Nowego Testamentu Monika Wąchocka s. 427-432
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marginalia w Rozmyślaniach dominikańskich : prolegomena Olga Ziółkowska s. 433-441
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na styku języków – o kłopotach z nazywaniem pewnej grupy zjawisk : wokół tekstów powstałych w XV w. na Śląsku Karolina Borowiec s. 442-448
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak chwalono młodą parę, czyli o mowach weselnych Andrzeja Chryzostoma Załuskiego Jolanta Kasperek s. 449-455
  Zacytuj
 • Udostępnij
Echa tradycji renesansowej w wybranych pieśniach Józefa Morelowskiego Agnieszka Ochenkowska s. 456-465
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Lalka" – "Ludzie bezdomni" : z zagadnień tragizmu bohaterów Tomasz Baudysz s. 466-471
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bliźniacze formy, bliźniacze twory : "Zez" Stefana Grabińskiego i "William Wilson" Edgara Allana Poe Ewa Mikuła s. 472-480
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obraz dziecka niepełnosprawnego w twórczości Adolfa Dygasińskiego Anna Mężyk s. 481-489
  Zacytuj
 • Udostępnij
Maria Rodziewiczówna – wzór kresowej ziemianki Danuta Marta Hebda s. 490-498
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ruszyć masy, odzyskać Polskę… Figura żołnierza-obywatela w polskiej myśli politycznej przed 1945 r. Piotr Kuligowski s. 499-507
  Zacytuj
 • Udostępnij
W kręgu literatury żołnierskiej : Strategie pisania o wojnie w pamiętnikach żołnierzy II wojny światowej Magdalena Kuczek s. 508-516
  Zacytuj
 • Udostępnij
(Prze)pisać siebie : o "Zeszytach" Piotra Rawicza Anna Ciarkowska s. 517-521
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Niewidzialny pochód" I : Kambanellisa jako obraz przemian zachodzących w twórczości autora oraz w dramaturgii nowogreckiej lat osiemdziesiątych XX wieku Dorota Jędraś s. 522-527
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty twórczości Wandy Karczewskiej w perspektywie powieściopisarstwa Nathalie Sarraute Magdalena Kowalska s. 528-534
  Zacytuj
 • Udostępnij
Buddyzm w literaturze na przykładzie opowiadania "Iwan Kublachanow" Wiktora Pielewina Aleksandra Imosa s. 535-540
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fotografia pogrzebowa w polskiej obyczajowości funeralnej wczoraj i dziś Anna Pietrzyk s. 541-551
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia i analiza treści pięciu chińskich drzeworytów noworocznych przedstawiających kobiety z dziećmi, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pochodzących z warsztatu Dai Lianzeng z Yangliuqing Diana Długosz-Jasińska s. 552-561
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Jesteśmy z wami, ludzie walczącej Korei” : obraz Korei Północnej w Polskiej Kronice Filmowej 1947 – 1984 Marta Maria Matusik s. 562-570
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kino "beur" jako wyraz przemian społeczno-kulturalnych we Francji Agata Pospieszyńska s. 571-576
  Zacytuj
 • Udostępnij
Po drugiej stronie ekranu : o pochodzeniu i charakterze e-liberatury Łukasz Matuszyk s. 577-585
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyk Magdalena Maria Jaroń s. 586-593
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Doświadczenie podmiotu” i „muzyczna melancholia” – o dwóch wierszach Witolda Wirpszy Martyna Mizerkiewicz s. 594-600
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gdy literatura spotyka się z tańcem, czyli o baletowych inscenizacjach Piaskuna E.T.A. Hoff manna Agnieszka Narewska s. 601-607
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Przemyślu i historii w Senniku galicyjskim Anny Strońskiej Paweł Spyra s. 608-614
  Zacytuj
 • Udostępnij
Indeks s. 615-628
  Zacytuj
 • Udostępnij