Tytuł Ogrody Nauk i Sztuk
ISSN 2084-1426
Wydawca Pro Scientia Publica
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Ogrody Nauk i Sztuk
2012, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Kobylarek s. 9
Na czym polegał błąd Iwana Karamazowa - Albert Camus o kompetencji rozumu wobec irracjonalnego Urszula Lisowska s. 13-20
Nowe perspektywy dla spekulatywnego mistycyzmu : o koncepcji fenomenu przesyconego Jeana-Luca Mariona Michał Krawczyk s. 21-29
Pojęcie wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej Wojciech Ufel s. 30-38
Staropolskie zbiory wskazówek obywatelskich : wybrane zagadnienia Eliza Orman s. 39-49
Miecz Chrystusa : chrześcijańskie inspiracje polskiego socjalizmu sprzed powstania styczniowego Piotr Kuligowski s. 50-61
Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch? Ilona Zakowicz s. 62-74
Zdrada stanu : działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie w latach 1930-1935 Sergiusz Łukasiewicz s. 75-86
Nacjonalistyczne koncepcje wychowania we współczesnej myśli narodowo-radykalnej Dominik Figiel s. 87-100
Prawne aspekty zgody na pobranie krwi Katarzyna Maria Zoń s. 112-120
Pedagogika (miejsc) pamięci Luiza Kończyk s. 123-130
Wolontariat - definicja, typy, readaptacja społeczna Seweryn Leszczyński s. 131-138
Kapitał intelektualny - zarządzanie i wycena : Nawigator Skandii a współczesne przedsiębiorstwa medialne w Polsce Michalina Szczepańska s. 139-147
Stereotypy polsko-niemieckie w językowym obrazie świata oraz w wybranej polskiej prozie emigracyjnej Maria Głowacka s. 148-158
Reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach "Polski Zachodniej" Katarzyna Śliwak s. 159-167
BAS i ACF jako innowacyjne formy edukacji w Pilotażowym Innowacyjnym i Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Poitiers we Francji Karolina Kania s. 168-174
Strategie rozwoju dolnośląskich gmin i ich realizacje w oczach mieszkańców na podstawie ankiety Marzena Bratuś s. 186-194
Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw Kamila Wawrzycka s. 195-204
Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym Liliana Kołodziejczak s. 207-218
Wirtualna Rzeczywistość (ang. Virtual Reality - VR) jako skuteczne narzędzie terapii fobii społecznej Małgorzata Kozłowska s. 219-227
Współpraca optymalizująca oddziaływania wychowawcze w polskim i niemieckim młodzieżowym ośrodku resocjalizacyjnym Daria Bobrzik Marek Szecówka s. 228-234
Racjonalność sprawców przestępstw przeciw mieniu - implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji Dominika Wójcik s. 235-243
Rola kuratora rodzinnego w procesie kształtowania aspiracji życiowych podopiecznego - studium teoretyczne Wioletta Kajak s. 244-252
Znikające znaki : czy można prześledzić losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych? Mateusz Gigoń s. 253-262
Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie Piotr Kapusta s. 263-273
Mechanizmy baniek spekulacyjnych - spojrzenie psychologiczne i ekonomiczne Katarzyna Mazur s. 274-282
Manipulacja ramami w specjalnym wydaniu tygodnika "Time" z 20 V 2011 roku Mateusz Marecki s. 283-288
Przerażające i satyryczne obrazy czarownic w literaturze łacińskiej Anna Magdalena Wołek s. 291-296
Obrazując czarownice - niedocenione źródło w badaniach początków kształtowania się stereotypu czarownicy Joanna Gacek s. 297-308
"…tak jak odciska się w wosku pieczęć" : mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola Marcin Kiełbus s. 309-314
Traktat "De lapidibus" - o kamieniach Hildegardy z Bingen (WYCOFANY - PLAGIAT) Magdalena Otlewska s. 315-323
Twórczość Witkacego wobec międzywojennej kultury masowej Katarzyna Lisowska s. 324-332
Świat jako więzienie czyli rzeczywistość międzyludzka w czarnych okularach (Witolda Gombrowicza) Katarzyna Bzowska s. 333-342
Prosto w oczy - Jacek Łumiński i Śląski Teatr Tańca (1991-2011) Alicja Iwańska s. 343-357
Społeczny odbiór osób homoseksualnych a edukacyjny potencjał filmu Beata Działa s. 358-373
W poszukiwaniu źródeł motywu ucznia czarnoksiężnika : między Lukianem a Waltem Disneyem Damian Kalitan s. 374-380
Starzenie się w kulturze młodości : wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie Ilona Zakowicz s. 381-388
Bibliografia taneczna : stan literatury tanecznej w Polsce - perspektywy badawcze Alicja Iwańska s. 389-401
Przedszkolaki na start, czyli dzieci "wysokiej jakości" w drodze do sukcesu Anna Mazurowska s. 405-409
Kontrakt socjalny w indywidualnej pracy z klientem : raport z badań Wioletta Kajak s. 410-419
"Małżeństwo z rozsądku" - rzecz o małżeńskim szczęściu Aleksandra Aszkiełowicz s. 420-429
Matka Polka w defensywie? : przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet Agnieszka Imbierowicz s. 430-442
Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność Zofia Urbanowicz s. 443-457
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych Aleksandra Marcinkiewicz s. 458-467
Indeks nazwisk. s. 468-472
Indeks haseł. s. 473-474