Tytuł Ogrody Nauk i Sztuk
ISSN 2084-1426
Wydawca Pro Scientia Publica
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Ogrody Nauk i Sztuk
2013, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Liliana Kołodziejczak s. 9
Ojciec i ojcostwo w hymnach Rigwedy Jacek Gulanowski s. 13-35
W odmęcie walki prawa z bezprawiem* – rola adwokata w postępowaniu sądowym Bartosz Chudziński s. 36-45
Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej Aleksandra Marcinkiewicz s. 46-53
Zmierzch bogów – o zasadności likwidacji habilitacji i profesury w Polsce i krajach europejskich Kamil Błaszczyński s. 54-63
Przedmiot prawa autorskiego w doktrynie i orzecznictwie sądów polskich Bartosz Chudziński s. 64-72
Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna: z naciskiem na zakres skojarzeń Małgorzata Osowiecka s. 75-87
Emigracja zarobkowa rodziców, a problem euro sieroctwa Małgorzata Jawna Aneta Kaczmarek s. 88-95
Protestancka etyka pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego Anna Maria Kucharska s. 96-108
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – przegląd teorii i badań Edyta Sokołowska s. 109-122
Macierzyństwo spod znaku raka – choroba jako wydarzenie krytyczne w życiu przyszłej matki Kaja Koronkiewicz s. 123-139
Psychofi zyczne uwarunkowania człowieka do zdrady w związku partnerskim Natalia Wańczyk s. 143-153
Przeżyć, pamiętać, przekazać – o (auto)biografi i Jo Wajsblata Anna Ciarkowska s. 154-163
Jak nie postępować? : Polscy socjaliści międzywojnia wobec fenomenu bolszewizmu Piotr Kuligowski s. 164-174
Hiszpania anarchistów (1936 – 1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej Hubert Kurdelski s. 175-186
Kobiecość w paleolicie – analiza i interpretacja fi gurek „Wenus” z obszaru Europy Środkowej Maciej Grzelczyk s. 187-197
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Prochowice jako cel strategii rozwoju Marzena Bratuś s. 198-206
Motywacyjne i poznawcze zniekształcenia pamięci : Pamięć wyników edukacyjnych Krystian Barzykowski Aleksandra Krogulska s. 209-224
Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron internetowych Seweryn Leszczyński s. 225-237
Nieokreśloność gatunkowa i rozbieżność interpretacji: postmodernistyczne spojrzenie na Salome Oscara Wilde’a Agata Słowik s. 238-244
(Post)Modern Marlowe in Hard-Boiled Victorian Age: Generic Classifi cation of Terry Pratchett ’s City Watch Cycle Monika Uzar s. 245-254
Niebezpieczne książki : rozważania o kategorii opresji w literaturze dla najmłodszych Jowita Gromysz s. 257-266
Autorskie (od)tworzenie : o intertekstualnych wątkach w twórczości Tima Burtona Katarzyna Żakieta s. 267-276
Specyfi ka czarnego humoru w najnowszej kinematografi i czeskiej Anna Brzezińska s. 277-285
Wielka (nie)obecna utkana z cierpienia i chichotu – tajemnicza postać wędrowna w teatrze i pismach Tadeusza Kantora Magdalena Skrzypczak s. 286-293
Ziemska czy niebiańska? : wizja miłości u Cypriana Kamila Norwida i Sørena Kierkegaarda Aleksandra Krogulska Maria Walczak s. 294-302
Proza Jerzego Andrzejewskiego a nouveau Roman Magdalena Kowalska s. 303-325