Tytuł Ogrody Nauk i Sztuk
ISSN 2084-1426
Wydawca Pro Scientia Publica
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Ogrody Nauk i Sztuk
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej Bartosz Fingas s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wojna sprawiedliwa u św. Tomasza z Akwinu Włodzimierz Jan Ziółkowski s. 22-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem relacji wartości i faktu w filozofii Stanisława Brzozowskiego Urszula Lisowska s. 28-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyskurs postmetafizyczny (post-filozoficzny) Richarda Rorty'ego wobec problemu zaangażowania społeczno-politycznego Tomasz Umerle s. 39-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wojna to ciało ale wywrócone…" : poszukiwanie tożsamości w powojennym świecie na przykładzie cyklu utworów "La Guerre trouvée" Jean-Pierre Faye'a oraz tomu "Hermes, pies i gwiazda" Zbigniewa Herberta Karolina Sałdecka s. 49-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tanatyczny tryptyk ponowoczesności : kryzys, pornografia i renesans śmierci Ilona Zakowicz s. 56-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internetowy dyskurs o współczesnych postawach i wartościach na przykładzie strony Demotywatory.pl Ewa Kapusta s. 68-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sztuka, postsztuka, autosztuka i... Kamil Wnuk s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rekonstrukcja historyczna a problem zapośredniczenia w pedagogice Jacek Gulanowski s. 88-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Symbolika ciał niebieskich w myśli Hildegardy z Bingen (WYCOFANY - PLAGIAT) Magdalena Otlewska s. 97-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Czerwony Kapturek był śliczną dziewczynką, a Kopciuszek wyszedł za księcia…" : rozbieżności między rodzajem gramatycznym a naturalnym nazw bohaterek bajek i ich konsekwencje w tekstach Aleksandra Szczurek s. 108-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja informacyjna na uniwersytecie - pomiędzy ideałem a rzeczywistością : czy można w Polsce wykorzystać doświadczenia amerykańskie? Maria Bosacka s. 113-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lęk przed Bogiem, śmiercią i Szatanem w dawnej Rzeczpospolitej (XV-XVIII w.) Seweryn Leszczyński s. 121-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pijaństwo górników na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX - portret zbiorowy Katarzyna Kubica s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podręczniki szkolne Polskiej Macierzy Zagranicą a edukacja i wychowanie dzieci polskich na obczyźnie Martyna Tomiczek s. 143-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych mieszkających w Polsce i czynniki ją determinujące Marta Papiernik s. 156-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dzieci wychowujące się w rodzinach z niepełnosprawnym rodzicem - badania Barbara Urbanowicz s. 163-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Generatywność gejów, którzy ukończyli 40. rok życia - amerykańska inspiracja dla polskich badań Maria Biegańska s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antykoncepcja w poglądach i doświadczeniach współczesnej młodzieży Magdalena Giłka s. 183-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stosunki transatlantyckie za prezydenta G. W. Busha Mateusz Lange s. 189-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niemieckie partie dalekiej prawicy na poziomie lokalnym w Meklemburgii i Saksonii Łukasz Baran s. 201-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świadek koronny jako nadzwyczajna instytucja pozyskiwania świadków Agata Bosiacka s. 209-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próby klasyfikacji wzorów linii czerwieni wargowej Ewa Jurczyk-Romanowska s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kolonizacja i chrystianizacja a teatr - spojrzenie z perspektywy XX i XXI wieku Maria Delimata s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uczelnie wyższe a idea ustawiczności kształcenia Aleksandra Marcinkiewicz s. 243-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wychowanie w społeczności żydowskiej w świetle nakazów religijnych Katarzyna Rygiel s. 255-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Iskry, które spowodowały pożar : trzy wydarzenia, które zapoczątkowały Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich w Stanach Zjednoczonych Julian Jeliński s. 260-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Idee pedagogiczne Anny Freud jako przykład zastosowania elementów psychoanalizy w edukacji Paulina Gołaska s. 266-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowa Huta - miasto bez Boga? Walki o krzyż 1960 Piotr Kapusta s. 276-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postsekularyzm a literatura : przykład Edwarda Stachury Anna Kołos s. 283-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teatr tańca - dzieje pojęcia Alicja Iwańska s. 295-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krytyka sarmackiego ucztowania oparta na fragmentach tekstów literackich i piśmienniczych autorów dawnych Eliza Orman s. 311-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Diabeł w kazaniach Peregryna z Opola Marcin Kiełbus s. 321-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inny hellenizm : obrazy Bizancjum w literaturze młodopolskiej Kamil Szmid s. 329-335
  Zacytuj
 • Udostępnij
Debata nad związkiem poezji i polityki w "Pamięci W. B. Yeatsa" W. H. Audena i "Elegii przed wojną" A. Ostriker Mateusz Marecki s. 336-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W jesień wiodący zaułek" - o doświadczeniu melancholicznym w wierszu "Do pożegnanej" Andrzeja Trzebińskiego Justyna Kłapacz s. 343-348
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciało, duch i płeć w poezji Marii Komornickiej Katarzyna Lisowska s. 349-356
  Zacytuj
 • Udostępnij
Śmierć w kilku odsłonach : Tanatos w poezji Radosława Kobierskiego Marcin Jurzysta s. 357-368
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kto się boi Jonathana Littella? Marta Koronkiewicz s. 369-379
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza językowa seksistowskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego Kamila Kuros s. 380-390
  Zacytuj
 • Udostępnij