Tytuł Studia Rossica Gedanensia
ISSN 2392-3644
Wydawca Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Studia Rossica Gedanensia
2014, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Эволюция оценочной антропонимика в русском языке XVII–XIX веков Лейла Ю. Мирзоева s. 21-37
О латинизации русского письма в XVIII–XIX вв. Alesia Narloch s. 38-50
O semantyce derywatu "мейнстримовый" w rosyjskim języku internetowym Magdalena Rybczyńska s. 51-59
Авторские инновации в языке : Иосиф Бродский Инна Ю. Самойлова s. 60-75
О специфике языковой адаптации библейских сюжетов в европейских языках : "Блудный сын" и его модификации Алина М. Мелерович s. 76-86
Kadyk,czym jest i na jakich obszarach jest? Krystyna Szcześniak s. 89-99
Jałowiec Katarzyna Wojan s. 100-141
An analysis of the homonymic community of the finnish and russian languages Katarzyna Wojan s. 142-155
Русский язык на сайте www.nfjp.pl Jan Wawrzyńczyk s. 159-163
Мемуары как источник ливокультурологической информации в преподавании русского языка как иностранного : на материале "Записок" М. Н. Волконской Татьяна В. Черкес s. 167-178
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej : na przykładzie rosyjskiego konceptu "белый" Yury Fedorushkov Andrzej Narloch s. 179-208
Глаголы с семами статичности и динамичности в практике преподавания русского языка как иностранного Наталья Г. Музыченко s. 209-222
Использование популярных песен на занятиях по русскому языку как постланному Екатерина А. Ровба s. 223-235
Между поэтикой и поэзией : несколько замечаний о стихах Глеба Глинки Franciszek Apanowicz s. 239-247
Поздний Гоголь : все дороги ведут в Рим Людмил И. Димитров s. 248-261
Авторские интенция в романе В. Аксенова "Вольтерьянцы и вольтерьянки" Татьяна М. Колядич s. 262-277
Między miłością a śmiercią, czyli Iwana Turgieniewa koncepcja ludzkiego losu Piotr Koprowski s. 278-289
Запрещенная религия польского дела в "Исповеди" Михаила Вакунина Ludmiła Łucewicz s. 290-302
Мотив греха в романах Ф. М. Достоевского Siarhei A. Padsasonny s. 303-318
Телесность в отношении я-ты в рассказе "Машка" Ивана Минина Neonila Pawluk s. 319-327
Категория мотива в филологической науке Светлана А. Вергеенко s. 328-341
Портретные зарисовки в цикле путевых очерков И. Бунина "Тень птицы" Maja Więckowska s. 342-353
Понятие актуализации в русском и европейском литературоведении Наталья В. Володина s. 354-366
Об антропоцентрическом подходе в современной теории перевода Людмила В. Кушнина s. 369-377
"Архив эпохи" Густава Спета : о переводах А. Мицкевича в Советской России Татьяна Г. Щедрина s. 378-387
Z filologii śledczej: O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina - raz jeszcze Grzegorz Ojcewicz s. 391-408
Астрономическая лексика в гродненских говорах как фрагмент белорусской языковой картины мира в сопоставлении с русской Светлана А. Горская s. 411-420
"Бог дал вам вся благая, вы же Его не познали, а все от бесов своих иметь минте..." : религиозные представления белорусских крестьян ХIХ века Ольга Ф. Шаталова s. 421-430
Kubuś Puchatek czy dzika bestia? - oblicza "rosyjskiego niedźwiedzia" we współczesnej karykaturze politycznej Żanna Sładkiewicz s. 431-453
The Wołodkowicz family in the history of Belarus Viktor V. Hrybko s. 457-473
Petersburskie lata "Marskiego" - marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima - w fińskiej powieści Paavo Rintali "Moja babcia i Mannerheim" Bolesław Mrozewicz s. 474-489
"Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе", А. М. Подшивайлова, [b.m.] 2013 : [recenzja] Антонина М. Григораш А. М. Подшивайлова (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Политический фельетон в свете теории речевого воздействия", Жанна Сладкевич, Gdańsk 2013 : [recenzja] Andrzej Sitarski Жанна Сладкевич (aut. dzieła rec.) s. 497-498
"Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej", red. Katarzyna Wojan, Ewa Konefał, Gdańsk 2013 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Ewa Konefał (aut. dzieła rec.) Katarzyna Wojan (aut. dzieła rec.) s. 499-501
"Rosja w krysztale : rozważania, fakty, miraże", red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka, Gdańsk 2014 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Katarzyna Arciszewska (aut. dzieła rec.) Diana Oboleńska (aut. dzieła rec.) Urszula Patocka-Sigłowy (aut. dzieła rec.) Karolina Rutecka (aut. dzieła rec.) s. 502-505
"Iwan Bunin : Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...", red. Iwona Anna NDiaye, Grzegorz Ojcewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Anna Bednarczyk Iwona Anna NDiaye (aut. dzieła rec.) Grzegorz Ojcewicz (aut. dzieła rec.) s. 506-507
Bibliografia wybranych prac profesora Franciszka Apanowicza Katarzyna Wojan s. 511-526
Bibliografia wybranych prac profesor Janiny Bartoszewskiej Katarzyna Wojan s. 527-531
Bibliografia wybranych prac profesor Marceliny Grabskiej Katarzyna Wojan s. 532-537
Bibliografia wybranych prac magister Teresy Szymanik Katarzyna Wojan s. 538-539
Jubileusz 70-lecia profesora Franciszka Apanowicza Lucyna Kapała s. 543-546
Potrójny Jubileusz profesor Janiny Bartoszewskiej Wanda Stec s. 547-549
Profesor Marcelina Grabska : Jubileusz 50-lecia pracy dydaktycznej oraz 40-lecia pracy naukowej Marian Szczodrowski s. 550-554
Jubileusz 40-lecia pracy dydaktycznej magister Teresy Szymanik Katarzyna Wojan s. 555-558
Слово о русском диктанте Tatiana Kopac s. 559-560
O autorach Katarzyna Wojan s. 563-576