Tytuł Studia i Materiały Archeologiczne
ISSN 0867-6542
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia i Materiały Archeologiczne
2009, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skróty częściej cytowanych tytułów czasopism i serii. s. 4
Fragmenty marmurowych naczyń z "Willi z widokiem" w Ptolemais w Libii Marta Bura s. 5-15
Wczesnosasanidzkie reliefy skalne Iranu Maciej Grabowski s. 17-53
Najsławniejsze "Damy" sztuki iberyjskiej Maria Jaxa-Chamiec s. 55-63
Kimmerowie Igor Kamieniecki s. 65-73
Szczątki zwierzęce z wybranych cmentarzysk strefy wschodniej kultury przeworskiej Bartosz Kuziak s. 75-92
Kilka uwag o języku i pisowni w tekstach dotyczących starożytności klasycznej i archeologii Adam Łukaszewicz s. 93-103
Kilka uwag o pisowni wyrazów greckich (i niektórych innych) w polskich tekstach dotyczących starożytności klasycznej i archeologii Adam Łukaszewicz s. 105-117
Fragmenty czarek megaryjskich z polskich wykopalisk w Tanais. Cz. 2 Karolina Paczyńska s. 119-129
Gliptyka Ur III Jakub Prager s. 131-164
Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX-XIII wiek) Monika Różańska s. 165-194
Późnośredniowieczne naczynia gliniane z zamku w Pucku Michał Starski s. 195-284
Skarbce greckie w okresie archaicznym i klasycznym : analiza i porównanie architektoniczne na przykładzie sanktuariów w Delfach i Olimpii Katarzyna Wójcikowska s. 285-303