Tytuł Studia i Materiały Archeologiczne
ISSN 0867-6542
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia i Materiały Archeologiczne
2006, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 6
Skróty częściej cytowanych tytułów i serii. s. 8
Ramy chronologiczne transformacji miast północnoitalskich : okres przejścia od późnego antyku do wczesnego średniowiecza Dominika Długosz s. 9-29
Starożytne Ampurias w dziełach autorów antycznych Marek Kędzierski s. 31-38
"Śmierć Patroklesa" Pawła Malińskiego w Szkole Głównej (Instytut Archeologii UW) Hubert Kowalski s. 39-58
Terakoty z północnych wybrzeży Morza Czarnego Maria Krogulska s. 59-118
Orka na ugorze? : argiwskie rolnictwie w epoce brązu Katarzyna Laszczak s. 119-135
Infrastruktura portów antycznego Koryntu Marcin Matera s. 137-150