Tytuł Studia i Materiały Archeologiczne
ISSN 0867-6542
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia i Materiały Archeologiczne
2000, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7
Skróty częściej cytowanych tytułów czasopism i serii. s. 9
Początki osadnictwa w Messenii Piotr Dyczek s. 11-32
Budynek kuchni w Warszawskiej Królikarni w formie grobowca Cecylii Metelli : poska kariera antycznego pierwowzoru Piotr Jaworski s. 33-53
Topografia wyposażenia grobów męskich na staromazowieckich cmentarzyskach z grobami w obudowach kamiennych z XI-XIII wieku Paweł Kościelecki s. 55-88
Podstawy konsumpcji mięsa w neolicie na terenie ziem polskich w świetle źródeł archeozoologicznych Beata Laprus-Madej s. 89-127
Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane z Komorowa k. Warszawy Tadeusz W. Morysiński s. 129-158
Czarki megaryjskie z Tanais Karolina Paczyńska s. 159-168
Ceramika z osady południowo-zachodniej w Horodyszczu, gm. Wisznice, woj. lubelskie (Stanowisko 3, wykop I) Katarzyna Skrzyńska s. 169-188
Przedstawienia Boga-Węża na pieczęciach cylindrycznych z okresu akadyjskiego : analiza ikonograficzna Arkadiusz Sołtysiak s. 189-214
Symbolika celtyckich głów uciętych w świetle źródeł Janusz Stępniewski s. 215-245