Tytuł Studia i Materiały Archeologiczne
ISSN 0867-6542
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia i Materiały Archeologiczne
1992, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Iza Bieżuńska-Małowist s. 5-6
Z dziejów greckiego dramatu poklasycznego Małgorzata Borowska s. 7-17
Instytucja efebii w życiu miast Azji Mniejszej w okresie hellenistycznym Andrzej Stanisław Chankowski s. 19-29
Personel nekropoli egipskich w okresie rzymskim w świetle greckich papirusów Tomasz Derda s. 31-43
Pieczęcie późnohelladzkie z Pylos Piotr Dyczek s. 45-61
Aleksandria i Rzym Adam Łukaszewicz s. 63-72
Sub specie deae atque dei : rodzinne uwarunkowania żeńskich asymilacji z bóstwami w starożytnym Rzymie Tomasz Mikocki s. 73-89
Barbarzyńcy nad wschodnim Bałtykiem : konfrontacja tekstu "Germanii" Tacyta i danych archeologicznych Wojciech Nowakowski s. 91-99
Produkcja terakot w Tell Atrib w okresie ptolomejskim Tomasz Scholl s. 101-106
Marina - nowe polskie stanowisko archeologiczne w Egipcie : próba lokalizacji na mapie Egiptu grecko-rzymskiego Alfred Twardecki s. 107-118
Rola argumentu paleograficznego w krytyce tekstu : zarys problematyki Joanna Ziabicka s. 119-123