Tytuł Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
ISSN 1505-2729, 1509-3131, 1731-2272, 2299-4890
Wydawca Akademia Ignatianum w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
2015, Tom 18