Tytuł Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
ISSN 2353-8694
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
2014, Numer 1 (2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu Inga Iwasiów s. 7-11
Literatura dokumentu osobistego kobiet : ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych Anna Pekaniec s. 13-28
„Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię” : Transe – Traumy – Transgresje i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych Magdalena Piekara s. 29-38
Auto Agnieszka Gajewska s. 39-49
Queerowanie intymistyki : Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide Bartosz Dąbrowski s. 51-67
Matka, autobiografia : próby Maciej Duda s. 69-82
Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje Grzegorz Stępniak s. 83-98
Autobiografizowanie jak powietrze Krystyna Kofta s. 99-103
Lista Roma Sendyka s. 105-116
Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Piotr Krupiński Eraz Kuźma s. 117-132
Pożegnanie Szefa Mieczysław Czajko s. 133-134
Zapiski z grudnia 1981 Ewa Graczyk s. 135-137
Ze wspomnień starego stoczniowca Tadeusz Cenkier s. 139-151
Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii Bożena Karwowska s. 153-162
Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig Tatiana Czerska s. 163-174
„Życie a życie to jest duża różnica” : O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy Arleta Galant s. 175-194
Historia pisana na własnej skórze Dariusz Śnieżko s. 195-205
Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej Małgorzata Stadnik s. 207-219