Tytuł The Copernicus Journal of Political Studies
ISSN 2299-4335
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
The Copernicus Journal of Political Studies
2013, Numer 1 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Much pain, little gain : the consequences of the Iraq War for Iraqis and Americans Dave Jervis s. 5-21
The Shia crescent Bogdan Szajkowski s. 22-44
Iran on the Crossroads Bartosz Bojarski s. 45-57
Turkey's "new" Middle East or more of the same Feride Asli Ergül Jorgensen s. 58-73
Everything will be decided in Syria Manuel Férez Gil s. 74-76
"Crisis, chaos, violence - is that really what we want?" A stalled democratization in Jordan Artur Malantowicz s. 77-96
Israel in a new Middle East : how to respond? Agnieszka Bryc s. 97-112
The Palestinian international identity after the UN resolution Marcin Szydzisz s. 113-126
Peace movements in the Palestinian-Israeli conflict Manuel Férez Gil s. 127-138
"Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej", Joanna Marszałek-Kawa, Warszawa 2012 : [recenzja] Alfred Lutrzykowski Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East", Marc Lynch, New York 2012 : [recenzja] Jarosław Jarząbek Marc Lynch (aut. dzieła rec.) s. 142-146
"Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria", Raphaël Lefèvre, London 2013 : [recenzja] Artur Malantowicz Raphaël Lefèvre (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Okrucieństwo w majestacie prawa. Prześladowanie kobiet w świecie islamu", Nonie Darwish, Warszawa 2011 : [recenzja] Natalia Daśko Nonie Darwish (aut. dzieła rec.) s. 148-152
"W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim", Adam Daniel Rotfeld, Marcin Wojciechowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Agata Muszyńska Adam Daniel Rotfeld (aut. dzieła rec.) Marcin Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power", Zbigniew Kazimierz Brzezinski, New York 2012 : [recenzja] Robert Mańk Zbigniew Kazimierz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Authors s. 159-160
    Zacytuj
  • Udostępnij