Tytuł The Copernicus Journal of Political Studies
ISSN 2299-4335
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
The Copernicus Journal of Political Studies
2012, Numer 1 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polish treaty policy towards Czech Republic in 1993-2011 Iwona Galewska s. 5-18
Are Poland and Canada : becoming close partners? Tomasz Kamiński s. 19-29
Latin American direction in the Polish foreign policy : relations with Latin American and Caribbean states after 2004 Anna Ratke-Majewska s. 30-41
Partnership cooperation of Lublin and Western Ukraine Olga Svystun s. 42-52
Pope John Paul II's teaching and Gestures : the influence on Polish-Jewish reconciliation Luiza A. Wawrzyńska-Furman s. 53-66
The usage of politics of memory in Polish foreign policy : present state and perspectives Patryk Wawrzyński s. 67-91
Evolution of an approach to the problem of relations which public authority may enter, as a condition for EU membership Radosław Potorski s. 92-107
National power : options for The Republic of Estonia in case of a pandemic Helen Sääsk s. 108-112
The development of Kyrgyzstan : integration processes and establishment of Customs Unions Dmitrij Aleksandrowich Bespalov s. 113-121
Ethnocentrism and the problem of Central Asian integration : current status Igor Viktorowych Halanskii N. P. Han s. 122-129
Participation of the Kyrgyz Republic in integration processes : realities and prospects Nurżamal Sabyrovna Attokurova s. 130-143
The economic policies of candidates running for the office of the President of the Republic of Poland in 2010 Małgorzata Kamola-Cieślik s. 144-155
World power status of China on the international arena Joanna Piechowiak-Lamparska Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Do international systems matter? Tomasz Pawłuszko Barry Buzan (aut. dzieła rec.) Richard Little (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Changing Vectors of German Foreign Policy Natalia Seklecka Jadwiga Kiwerska (aut. dzieła rec.) Bogdan Koszel (aut. dzieła rec.) Maria Tomczak (aut. dzieła rec.) Stanisław Żerko (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Are there changes in Belarus? Sylwia Zakrzewska Eugeniusz Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Conference Report 3rd Trialog International Conference "Between Oder and Neman: Issues of Cultural Memory", Kaliningrad (Russia), 26th-29th April 2012 Patryk Wawrzyński s. 166-169
A report from the International Academic Conference "Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej" [Territorial System and Decentralization of the Central Government] (Toruń, 14th May 2012) Judyta Węgłowska s. 169-171