Tytuł Cieszyński Almanach Pedagogiczny
ISSN 2300-3006
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Cieszyński Almanach Pedagogiczny
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Szuścik s. 7-8
Rola edukacji w tworzeniu kapitału ludzkiego Kazimierz Denek s. 11-37
Model współczesnego nauczyciela Maria Kujawska s. 38-55
Wychowanie prozdrowotne w instytucjach przedszkolnych opartych na metodzie Sebastiana Kneippa Joanna Lusek s. 56-69
Radość i sens interpersonalnego współbycia w przestrzeniach szkoły i przedszkola : progres i postęp Bronisława Dymara s. 70-82
Dziecko jako niewidoczny odbiorca programów telewizyjnych Krzysztof Zajdel s. 83-94
Działania przygotowawcze nauczycieli i uczniów w kontekście integralnej edukacji Beata Oelszlaeger-Kosturek s. 95-111
Zygmunt Lis jednym z głównych twórców koncepcji programowej dla kierunku wychowanie plastyczne w Cieszynie Piotr Wysogląd s. 112-128
Janusz Korczak postrzegany współcześnie : (w świetle badań ankietowych) Danuta Kocurek s. 129-136
Między tradycją a współczesnością : kilka uwag o niektórych perspektywach dydaktyki artystycznej Ryszard Solik s. 137-149
Pomiędzy edukacja a resocjalizacją : ontologiczny drogowskaz demarginalizacji Dariusz Widelak s. 150-159
Analfabetyzm dorosłych jako jeden z czynników wykluczenia społecznego Janusz Skwarek s. 160-171
Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji Danuta Hyżak s. 172-183
System pedagogiczny Japonii w aspekcie katastrof naturalnych o podłożu geologicznym Karolina Korzeniowska s. 184-195
Nierówny dostęp do edukacji wczesnoszkolnej ze względu na płeć w Islamskiej Republice Pakistanu Mirosław Waleczek s. 196-213
"Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy : dydaktyka akademicka i jej efekty", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Wiesława Korzeniowska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Cultivating the Arts in Education and Therapy", Malcolm Ross, London-New York 2011 : [recenzja] Jolanta Gisman-Stoch Malcolm Ross (aut. dzieła rec.) s. 221
Kronika naukowa (2011 rok) s. 225-227
Noty o autorach s. 229-231
Indeks osobowy Urszula Szuścik s. 233-239