Tytuł Miscellanea Anthropologica et Sociologica
ISSN 2084-2937
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2014, Tom 15, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Krzysztof Ulanowski s. 9
Mesopotamian Divination : Some Historical, Religious and Anthropological Remarks Krzysztof Ulanowski s. 13-28
Czy istnieją podstawy, by sądzić, że Mojżesz chorował na epilepsję? Ludwik Kostro s. 29-44
Mity egejskie Aleksandra Hołomej s. 45-53
Healing dreams at Epidaurus : analysis and interpretation of the Epidaurian iamata Monika Błaśkiewicz s. 54-69
An idea of man as a metaphysical figure in Greek Classical art Sebastian Borowicz s. 70-91
Μέγιστον τῶν μετὰ Ἀλέξανδρον διαδεξαμένων τὴν ἀρχὴν βασιλέα : Arrian's Judgment of Seleucus I Nicator (Anab. 7. 22. 5) Bogdan Burliga s. 92-99
Alexander the Great in the Persian legends : from the Pseudo-Callisthenes's Greek Romance about Alexander of Macedon to the Sikandar of Firdousi's Shah-Nameh Dan-Tudor Ionescu s. 100-117
Wokół mitu astralnego Juliusza Cezara Monika Milewska s. 118-135
Ethnicity in Archaeological Studies, based on a Case Study of East Pomerania during the Late Bronze Age and Early Iron Age (1100-400 BC) Kamil Niedziółka s. 139-155
Naukowe wiosny w Nałęczowie : sprawozdanie z cyklicznej konferencji autorskiej prof. dr hab. Sławomira Partyckiego Krystyna Leśniak-Moczuk s. 159-164
The Iranian heritage : Conference report : "Colloquia Baltica Iranica", Rzucewo, 16-17 października 2014 Krzysztof Ulanowski s. 165-166
Jak uczyć o gender? Sprawozdanie z konferencji dydaktycznej, Łódź, 13 marca 2014 Iza Desperak s. 167-170
Biograficzne badanie rzeczywistości : sprawozdanie z konferencji naukowej "Badania biograficzne w naukach społecznych", Łódź, 12-13 czerwca 2014 Renata Dopierała s. 171-175
Różnorodne spojrzenia na zagadnienie transpłciowości Konrad Witek Anna Kłonkowska (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Triumf pustki, czyli król jest nagi Marta Szeluga-Romańska Mats Alvesson (aut. dzieła rec.) s. 180-182