Tytuł Miscellanea Anthropologica et Sociologica
ISSN 2084-2937
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2015, Tom 16, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Anna Chęćka-Gotkowicz Marcin Klaja s. 9-10
Muzyka i etyka : przegląd wybranych publikacji i stanowisk Anna Koszewska s. 13-38
Splamiona chwała "Mesjasza"? : filozoficzne aspekty sporu muzykologów o mniemany antysemityzm oratorium Händla Jan Czarnecki s. 39-57
Etyka, rozumienie muzyki i pewien spór o Bacha Krzysztof Moraczewski s. 58-67
Zmartwychwstanie kompozytora, czyli o muzycznej autentyczności w okowach kontraktu interpretacyjnego Karolina Kolinek-Siechowicz s. 68-76
Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego : problem moralnego uwikłania muzyki Anna Chęćka-Gotkowicz s. 77-85
„Szczególnie obdarowani przez Boga” : przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego w dziejach muzyki niemieckiej Małgorzata Grzywacz s. 86-93
Ekspresja i katharsis w symfoniach Piotra Czajkowskiego Jacek Szerszenowicz s. 94-114
O wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena Małgorzata A. Szyszkowska s. 115-127
Z biblioteki kompozytora : Marie Gjertz i jej wizja muzyki z punktu widzenia moralnego oraz religijnego Małgorzata Gamrat s. 128-143
"Music and Morals" wielebnego Hugh Haweisa – głos z wiktoriańskiej Anglii w sprawie moralności muzyki : etyczne oddziaływanie muzycznej emocjonalności Paweł Siechowicz s. 144-152
Muzyka i moralność w społeczeństwach tradycyjnych Bożena Muszkalska s. 153-161
W stronę nowoczesnej kalokagatii Krzysztof Lipka s. 162-170
"Aesthetic Sexuality. A Literary History of Sadomasochism", R. Byrne, New York–London–New Delhi–Sydney 2013 : [recenzja] Marcin Klaja R. Byrne (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje", B. Dziemidok, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Chęćka-Gotkowicz B. Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 176-178