Tytuł Miscellanea Anthropologica et Sociologica
ISSN 2084-2937
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2015, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Bartosz Mika Marcin Szulc s. 9-10
Między konwersacją a konsultacją : o zapośredniczonych komputerowo praktykach zmiany Ja Renata Dopierała s. 11-27
Młodzież akademicka a nowe technologie : zależność między korzystaniem z nowych technologii cyfrowych w procesie masowego komunikowania a społeczną interakcją młodego pokolenia Małgorzata Durzewska s. 28-50
Perspektywy teatru w sieci w Polsce Aleksandra Fudala-Barańska s. 51-64
Pacynka kontra Faceopera : zjawisko kont alternatywnych w mediach społecznościowych Krzysztof Gajewski s. 65-82
Muzeum w sieci – sieć w muzeum : kilka uwag o muzeoblogach jako fenomenie kulturowym Katarzyna Grzyb s. 83-95
Wsparcie w sieci, jego atrakcyjność i zagrożenia z nim związane Łukasz Koperski s. 96-111
O dwuznaczności słowa canon : casus Forum Literackiego Mirriel Barbara Kulesza-Gulczyńska s. 112-126
Marketing internetowy w gospodarce sieciowej : pączkujące kłącze nowej pracy czy inflacja szyldów? Andrzej Lemański s. 127-142
The Polish amateur fansubbing community as an example of online collaboration project Bartosz Mika s. 143-168
Internet jako czynnik zmian politycznych na świecie i w Polsce Błażej Jarosław Przybylski s. 169-182
Społeczność graczy StarCrafta jako przykład społeczności wirtualnej Dominika Przybyszewska s. 183-199
W kierunku integracji środowiska osób niepełnosprawnych : znaczenie internetu dla formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych Dorota Żuchowska-Skiba s. 200-210