Tytuł Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
ISSN 2084-560X, 1642-0977
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
2015, Numer 2 (23)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe szaty... historii? Jarosław Syrnyk s. 5-8
Czas i historia w szkole Annales Celina Strzelecka s. 9-22
W stronę antropologii bezpieki : nowe tendencje badawcze w badaniach naukowych IPN Jarosław Syrnyk s. 23-32
Dokumenty Służby Bezpieczeństwa jako materiał empiryczny dla socjologa Daniel Wicenty s. 33-71
Historyczność badań antropologicznych : glosa na podstawie uwag Claude’a Lévi-Straussa Jacek Kowalewski s. 73-83
"Kobiety >na zakręcie< 1933–1989", red. Ewa Chabros, Agnieszka Klarman, Wrocław 2014 : [recenzja] Joanna Tomaszewska Ewa Chabros (aut. dzieła rec.) Agnieszka Klarman (aut. dzieła rec.) s. 85-97
Demographic Changes in the life of the Bedouin Population in Israel in the 21st century Abraheem Abu Ajaj s. 99-113