Tytuł Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
ISSN 2084-560X, 1642-0977
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
2015, Numer 1 (22)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaproszenie do dyskusji nad współczesnymi nurtami teoretycznymi antropologii Michał Mokrzan s. 5-9
Model jako narzędzie antropologii kulturowej w ujęciu Claude’a Lévi-Straussa i Pierre’a Bourdieu Adam Pisarek s. 11-26
O „tekście kultury” Małgorzata Rygielska s. 27-43
Wpływ zwrotu interpretatywnego na metody badań jakościowych, czyli remodelowanie antropologicznych praktyk badawczych pod wpływem kategorii literaturoznawczych Katarzyna Majbroda s. 45-68
Chiazm antropologii i ironii : dekonstrukcja sporu o model interpretacji ironii Michał Mokrzan s. 69-89
Retoryka-Kultura : szkic projektu badawczego na temat związków retoryki i kultury Christian Meyer Ivo Strecker Stephen Tyler s. 91-106
Antropologia kulturowa wobec antropologicznego snu : „Niewczesność” Paula Rabinowa jako przypadek symptomatyczny Marek Pacukiewicz s. 107-133
Antropologia a „darwinizm kosmiczny” : pytania o zmianę paradygmatu Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 135-150