Tytuł Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
ISSN 2084-560X, 1642-0977
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
2016, Numer 2 (25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropofadzy i miłośnicy obcych. Literackie wizerunki antropologii Waldemar Kuligowski s. 5-22
W stronę etnografii Facebooka : przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie Patrycja Trzeszczyńska s. 23-44
Pokrewieństwo teorii Piotr Fabiś s. 45-70
Etnograf w szpitalu. Uwagi na temat kłopotów z biomedycyną Hubert Wierciński s. 71-92
Czy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawczości w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa Anna Chowaniec-Rylke s. 93-110
Kategorie tradycyjnej moralności w życiu społecznym współczesnych Mongołów Oyungerel Tangad s. 111-125
Symbole, które dają do myślenia… Autobiografi czna refl eksja na temat antropologii kultury Zbigniewa Benedyktowicza Michał Rydlewski s. 127-140