Tytuł Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
ISSN 2084-560X, 1642-0977
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
2016, Numer 1 (24)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z kart historii Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego Eugeniusz Kłosek Mirosław Marczyk s. 5-24
Tkaniny ludowe w produkcji masowej Barbara Bazielich s. 25-35
Od „kłopotliwych związków” do „wspólnoty krytyków”? : antropologia i studia genderowe Monika Baer s. 37-52
Tożsamość społeczno-kulturowa młodych Żydów wrocławskich Ewa Banasiewicz-Ossowska s. 53-64
Od konwencji narracyjnej do metody : praktykowanie antropologii społeczno-kulturowej po zwrocie afektywnym Katarzyna Majbroda s. 65-84
Oswajanie przestrzeni – przykład Dolnego Śląska Janina Radziszewska s. 85-96
Adaptacyjna rola muzyki Grzegorz Dąbrowski s. 97-108
Antropologia, współczesności czy kultury? Konrad Górny s. 109-115
Wyniesieni na... „ubeliski” : refleksje nad miejscami pamięci „utrwalaczy władzy ludowej” Robert Klementowski s. 117-126
Antropologia retoryki : inspiracje Burke’owskie w amerykańskiej antropologii kulturowej Michał Mokrzan s. 127-148