Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze Maria Magdalena Blombergowa s. 7-62
Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 63-87
Źródłowe podstawy opisu starożytnej Palestyny i Fenicji (Kanaanu) w książkach szkolnych polskiego Oświecenia Michał Pędracki s. 89-107
Jana Wilhelma Möllera dwie podróże badawcze na kresach Rzeczypospolitej Ignacy Z. Siemion s. 109-134
Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku Tadeusz Marian Nowak s. 135-172
Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza Witold Sygocki s. 173-199
Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku Irena Turnau s. 201-223
Polski ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego Tauras Mekas s. 225-229
Epistemofobia - niepokojące zjawisko na przełomie tysiącleci Józef Hurwic s. 231-243