Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tęsknota przekracza nadzieję Andrzej Biernacki Waldemar Voisé s. 7-29
Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji Tadeusz Bieńkowski s. 31-42
Wojna domowa - jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do "Farsalii" Lukana Michał Zgórzak s. 43-58
Koncepcja historii Williama Robertsona Paweł Komorowski s. 59-77
Początki oceanografii - Georges Fournier: "Hydrographie" : (w 400-lecie urodzin autora) Małgorzata Mikulska Zdzisław Mikulski s. 79-94
Prace chemiczno-analityczne Baltazara Hacqueta Ignacy Z. Siemion s. 95-125
Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycyny w I połowie XIX stulecia Bożena Urbanek s. 127-139
Dzieje szkoły pijarskiej w Łukowie 1701-1833 Sławomir Postek s. 141-169
Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie Konrad Rudnicki s. 171-188