Tytuł Przegląd Środkowo-Wschodni
ISSN 2543-618X
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Środkowo-Wschodni
2016, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego w rozwoju języka ukraińskiego i białoruskiego Joanna Getka s. 9-29
Donelaitis i Baranauskas: między piśmiennością a literaturą Marcin Niemojewski s. 30-67
Літоўская кнігарня Марыі Пясяцкайце- Шлапялене ў Вільні і яе роля ў пашырэнні беларускамоўнага друку ў 1906–1908 гадах Віктар Корбут s. 68-89
Дынаміка лахавіцкага маёнтку XVI ст. Павел Булаты s. 93-100
Дэпартаваныя са шляхецкіх ваколіцаў ў «аддаляныя губерні Расіі» падчас Студзенскага паўстання 1863–1864 гг. Вячаслаў Швед s. 101-121
Організація та функціонування Залізничних військ Західно-Української Народної Республіки в 1918–1919 рр. Володимир Рутар s. 125-159
Początek działalności i arcypasterskiej władyki Hilariona Ohijenki w roku 1940 Andrij Smyrnov s. 160-170
Kolej a tożsamość : postawy narodowościowe kolejarzy na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 20. XX w. Grzegorz Gąsior s. 171-181
Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym : nowe postulaty badawcze Anna Ambrochowicz-Gajownik s. 182-211
Szkolnictwo mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej mniejszości na Ukrainie Hanna Zadrożna s. 215-244
Problematyka szkolnictwa Rusinów Karpackich na Słowacji i Ukrainie po 1989 roku Katarzyna Zakrzewska s. 245-277
Białorusini na Łotwie (1920–1939) oczami dyplomatów polskich w Rydze Jerzy Grzybowski s. 281-307
Выпушчаны на волю голас франтавіка і важака камсамольцаў Беларусі Захар Шыбека Лев Смиловицкий (aut. dzieła rec.) s. 311-320
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie" (Olsztyn, 21–22 marca 2016) Marzena Grzybowska s. 323-326
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dymitr Mereżkowski: literat, filozof religijny, eksperymentator społeczny" (Warszawa, 21–23 kwietnia 2016) Iwona Krycka-Michnowska s. 327-332
Konferencja naukowa "Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach" pod hasłem: "Feliks Nowowiejski – dzieło i tradycja. W 70. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin kompozytora" (Barczewo, 3 czerwca 2016) Justyna Szlachta-Misztal s. 333-335
Noty o autorach s. 336-339