Tytuł Przegląd Środkowo-Wschodni
ISSN 2543-618X
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Środkowo-Wschodni
2017, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Сэксуальная рэвалюцыя ў Cавецкай Беларусі ў 1920-я гг.: Ідэйныя вытокі і юрыдычнае абгрунтаванне Аляксандр Гужалоўскі s. 9-59
Wielka Wojna Ojczyźniana – historia alternatywna : projekt "Pierwszy Oddział" Aleksandra Zywert s. 61-74
Opozycja „przeszłość - teraźniejszość” w wypowiedziach staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego Adam Jaskólski s. 75-91
Tożsamość zakodowana w ciele : film "Kroniki Fortynbrasa" Oksany Czepełyk Marta Zambrzycka s. 93-105
Ciało jako fundament tożsamości? : próby (re)konstrukcji kobiecej tożsamości na podstawie powieści "Siomga" ukraińskiej pisarki Sofiji Andruchowycz Aniela Radecka s. 107-117
Obraz świata w polskiej i ukraińskiej frazeologii Iryna Kononenko s. 119-134
Ziemie polskie połowy XIX wieku oczyma Rosjan (Piotr Dubrowski i Michaił Glinka) Magdalena Dąbrowska s. 135-149
Iwan Bunin a kultura ludowa Nel Bielniak s. 151-164
Oб особенностях цитирования «текста жизни» в «тексте литературы» (Варлам Шаламов и Густав Херлинг-Грудзинский) Анастасия Евгеньевна Каменская s. 165-181
Kijów początków XX wieku w twórczości pisarzy pochodzenia żydowskiego Antoni Bortnowski s. 183-198
Stanisława Rogali liryczna refleksja o Kresach Wschodnich : na podstawie tomu "Wschodni Wiatr" Anna Wzorek s. 199-215
Маяковский на сценах венгерского театра Oliwia Kasprzyk s. 217-247
Memoriały uchodźców białoruskich do amerykańskich i brytyjskich władz okupacyjnych Niemiec w latach 1945–1949 Marzena Grzybowska Jerzy Grzybowski s. 251-294
Słów kilka o rewolucji tkaczy śląskich po projekcji niemego filmu "Die Weber" Justyna Szlachta-Misztal s. 297-307
Międzynarodowa konferencja naukowa "Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku", Warszawa 11 października 2016 Jerzy Grzybowski s. 311-313
Міжнародная навуковая канферэнцыя "Францішак Скарына і традыцыі беларускай асветы", Варшава, 18 лістапада 2016 г. Вячаслаў Швед s. 315-317