Tytuł Przegląd Środkowo-Wschodni
ISSN 2543-618X
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Środkowo-Wschodni
2018, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróż biograficzna po miastach Franciszka Skoryny Viachaslau Shved Noemi Zielińska s. 9-33
Franciszek Skoryna i inni drukarze z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej na łamach wileńskiej prasy białoruskojęzycznej w latach 1909–1918 Viktar Korbut s. 35-57
Скорина про себе самого : Біографічний та автобіографічний контексти : До 530-річчя від дня народження Францішка Скорини, 1486–1540 (1541–?) та до 500-річчя від виходу його Біблії Валентина Соболь s. 59-69
"Katechizm" Martynasa Mažvydasa – o narodzinach litewskiego słowa drukowanego Marcin Niemojewski s. 71-100
Sztuka książki wobec nowych mediów Paweł Bernacki s. 103-119
Pankratija Sumarokowa wkład w rozwój czasopiśmiennictwa rosyjskiego Magdalena Dąbrowska s. 121-138
Władimir Propp i książki na podstawie "Dziennika starości. 1962–196..." oraz listów do Wiktora Szabunina Ewa Komisaruk s. 139-154
Dwujęzyczność w tekście pisanym: strategie komunikatywne przełączania kodów Oksana Ostapczuk s. 155-176
Tożsamość Międzymorza – Zachód Aleksander Wirpsza s. 179-216
O gdańskich korzeniach J. R. R. Tolkiena Ryszard Derdziński s. 217-250
"Wypędzeni do raju. Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech", Katarzyna Karwowska, Waeszawa 2016 : [recenzja] Aleksander Wirpsza Katarzyna Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy", praca zbiorowa pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zator, Łódź 2017 : [recenzja] Justyna Szlachta-Misztal Julia Dynkowska (aut. dzieła rec.) Natalia Lemann (aut. dzieła rec.) Michał Wróblewski (aut. dzieła rec.) Anna Zator (aut. dzieła rec.) s. 259-263
Noty o autorach s. 265-267