Tytuł Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
ISSN 2451-3431
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
2016, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów s. 7
Od Redakcji Grzegorz Dobrowolski s. 9-11
Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych Przemysław Kusik s. 13-29
Komentarz do art. 1—2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015, poz. 196 ze zm.) Aleksander Lipiński s. 31-37
„Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe.” Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa: Raport ClientEarth, grudzień 2014, 2014, ss. 99 Aleksander Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 39-52
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394 Aleksander Lipiński s. 53-65
Definicja lasu w ustawie o lasach Jarosław Ptak s. 67-84
Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii Sebastian Wójcik-Jackowski s. 85-98