Tytuł Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
ISSN 2451-3431
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
2017, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Grzegorz Dobrowolski s. 9-10
Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 11-31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa Aleksander Lipiński s. 33-54
Techniczne możliwości spalania biomasy w aspekcie obowiązujących przepisów Aleksander Lipiński s. 33-54
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne Filip Nawrot s. 71-89
Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu Gabriel Radecki s. 91-109