Tytuł Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
ISSN 2451-3431
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
2017, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów s. 7-8
Od Redakcji Grzegorz Dobrowolski s. 9
Komentarz do art. 10—12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 11-28
Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk Aleksander Lipiński s. 29-45
Włoskie prawo środowiska Filip Nawrot s. 47-57
Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej Gabriel Radecki s. 59-77