Tytuł Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
ISSN 2451-3431
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
2016, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów s. 7
Od Redakcji Grzegorz Dobrowolski s. 9
Prawne zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Klaudia Cholewa s. 11-26
Komentarz do art. 3—5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 27-39
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa Mikołaj Machowski s. 41-59
Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy Wojciech Radecki Gabriel Radecki s. 61-97
Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki Janusz Stochlak s. 99-117
Dostęp do informacji o środowisku w procedurze rosyjskiej ekspertyzy ekologicznej Katarzyna Zawada s. 119-128
Sprawozdanie z XVII corocznej czesko-polsko-słowackiej konferencji naukowej, Bojnice 6—7 września 2016 r. Klaudia Cholewa Małgorzata Piekarska Katarzyna Zawada s. 129-132