Znaleziono 11 artykułów

Aleksander Bołdyrew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty) Aleksander Bołdyrew s. 9-26
Royal Bills as the Source of the History of Taste and Food in Poland of the Last Jagiellons. Basic Sources and Research Possibilities Aleksander Bołdyrew Aneta Bołdyrew s. 11-27
Polska piechota zaciężna w systemie bezpieczeństwa państwa w pierwszej połowie XVI w. Aleksander Bołdyrew s. 27-43
Polskie echa kampanii antytureckiej 1566 r. (na marginesie 25. tomu "Źródeł dziejowych") Aleksander Bołdyrew s. 179-186
"Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku", Aleksander Bołdyrew, Warszawa 2011 : [recenzja] Karol Łopatecki Aleksander Bołdyrew (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Historia wojskowości okresu staropolskiego w najnowszych badaniach : (w świetle tez konferencyjnych) Aleksander Bołdyrew s. 247-256
XI Kolokwium Bronioznawcze (27-29 XI 2008 r.): sprawozdanie Aleksander Bołdyrew s. 253-255
"A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology", Kelly DeVries, Leiden – Boston – Köln 2002 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Kelly DeVries (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach", red. A. Biernat [et al.], Warszawa 1998 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Vojenské dejiny Slovenska. Vol. 2",Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan, Bratislava 1995 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Vojtech Dangl (aut. dzieła rec.) Vojtech Kopčan (aut. dzieła rec.) s. 440-443
"Vojenské dejiny Slovenska. Vol. 1", Bohuš Klein, Alexander Ruttkay, Richard Marsina, Bratislava 1993 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Bohuš Klein (aut. dzieła rec.) Richard Marsina (aut. dzieła rec.) Alexander Ruttkay (aut. dzieła rec.) s. 448-451