Znaleziono 39 artykułów

Adam Durak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia błogosławieństw w ogólności Adam Durak s. 5-12
Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw Adam Durak s. 21-36
Sakrament małżeństwa znakiem tajemnicy jedności i miłości Adam Durak s. 31-37
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Adam Durak Bogusław Nadolski s. 63-74
Maryja, Matka Odkupiciela, Wspomożycielka Trzeciego Millenium : III Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki w Sewilli 27-29 XII 1999 r. Adam Durak s. 67-75
Metody hermeneutyczne w twórczości homiletycznej Adam Durak s. 75-81
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 89-100
Ksiądz Bosko a święty Franciszek Salezy Adam Durak s. 91-97
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Władysław Głowa Bogusław Nadolski s. 99-115
Symbole, znaki i gesty w celebracji liturgicznej Adam Durak s. 117-124
Biuletyn liturgiczny (94) Adam Durak Czesław Krakowiak Jacek Staniek Jacek Stępczak s. 119-140
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 119-134
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 173-190
Wtajemniczani w misterium ciała i krwi Chrystusa Adam Durak s. 175-187
"Liberi sentieri per celebrare", Gaëtan de Courrèges, Pierre Jacob, Torino 1988 : [recenzja] Adam Durak Gaëtan de Courrèges (aut. dzieła rec.) Pierre Jacob (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Celebrare la confermazione", Angelo Cecchinato, Padova 1987 : [recenzja] Adam Durak Angelo Cecchinato (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"La spiritualità della celebrazione eucaristica", Antonio Donghi, Milano 1987 : [recenzja] Adam Durak Antonio Donghi (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Simboli e gesti. Significato antropologico biblico e liturgico", José Aldazábal, Torino 1987 : [recenzja] Adam Durak José Aldazábal (aut. dzieła rec.) s. 205-207
XV Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, 15 X 1999 Adam Durak s. 211-214
"Participatio actuosa" jako cel reformy liturgicznej Adam Durak s. 223-232
"Scientia liturgica. Manuale di liturgia", t. I-IV, Anscar Chupungco (red.), Casale Monferrato 1998 : [recenzja] Adam Durak Anscar Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa : analiza hermeneutyczna tekstów celebracji", Adam Durak, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"O Mszy Świętej dla Ciebie", Adam Durak, Warszawa 1990 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak s. 285-286
"Famiglia salesiana in preghiera. Testi per la celebrazione dell'Eucaristia e della Liturgia delle Ore", Roma 1995 : [recenzja] Adam Durak s. 297-298
"Guida alfabética alia liturgia. Enciclopedia di base per la partecipazione attiva, la preghiera e la vita", Antonio Mistrorigo, Casale Monferrato 1997 : [recenzja] Adam Durak Antonio Mistrorigo (aut. dzieła rec.) s. 298-299
"Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych", Wojciech Danielski, do druku przygot. i wstępem poprz. Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Wojciech Danielski (aut. dzieła rec.) Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983)", Bogusław Migut, Lublin 1996 : [recenzja] Adam Durak Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Scientia Litúrgica. Manuale di Liturgia", T. V: "Tempo e spazio litúrgico", red. Anscar Chupungco, Casale Monferrato 1989 : [recenzja] Adam Durak Anscar Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Bogarodzica. W kulturze polskiej XVI wieku", Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Dizionario di omiletica", a cura di M. Sodi, A. M. Triacca, Torino-Bergamo 1998 : [recenzja] Adam Durak Manlio Sodi (aut. dzieła rec.) Achille M. Triacca (aut. dzieła rec.) s. 406-407
Odszedł po nagrodę do Pana jeden z wielkich liturgistów ś.p. ks. prof. Achille Maria Triacca SDB (1935-2002) Adam Durak s. 473-475
"Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Analiza hermeneutyczna tekstów celebracji", Adam Durak, Kraków 1999 : [recenzja] Marcin Maczan Adam Durak (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale", Stefano Rosso, Roma 1999 : [recenzja] Adam Durak Stefano Rosso (aut. dzieła rec.) s. 519-520
"L'arte del celebrare. Atti della XXVII Settimana di Studio dell'Associazione Profesori di Liturgia Brescia, 30 agosto - 4 settembre 1998, a cura di A. Pistoia e A. M. Triacca, Roma 1999 : [recenzja] Adam Durak Alessandro Pistoia (aut. dzieła rec.) Achille M. Triacca (aut. dzieła rec.) s. 520-521
"Pellegrini alla porta della misericordia", a cura di Manlio Sodi, Padova 2000 : [recenzja] Adam Durak Manlio Sodi (aut. dzieła rec.) s. 522-523
"Il rito e l'altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione", Giorgio Bonaccorso, Città del Vaticano 2001 : [recenzja] Adam Durak Giorgio Bonaccorso (aut. dzieła rec.) s. 538-540
"Il sacrosanto mistero dell'altare. (De sacro Altaris Mysterio)", Innocenzo III, a cura di Stanislao Fioramonti, Città del Vaticano 2002 : [recenzja] Adam Durak Stanislao Fioramonti (aut. dzieła rec.) Innocenzo III (aut. dzieła rec.) s. 540-541
"Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze", red. F.-V. Anthony et al., Torino 2003 : [recenzja] Adam Durak Francis-Vicent Anthony (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"L'Eucaristia nel vissuto dei giovani", red. Paolo Carlotti, Mario Maritano, Roma 2002 : [recenzja] Adam Durak Paolo Carlotti (aut. dzieła rec.) Mario Maritano (aut. dzieła rec.) s. 590-591