Znaleziono 15 artykułów

Milan Duris

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preverovanie vedomostí žiakov v odbornom predemete na strednej odbornej škole s využitím PC Milan Duris Roman Stadtrucker s. 57-66
Stručná analýza výsledkov realizovaného predvýskumu so zameraním na kognitívnu a psychomotorickú oblasť v predmete Technika na ZŠ Milan Duris Margareta Sojkova s. 88-95
Level practical skills of 7th grade pupils while working with technical material – metal Milan Duris Margareta Sojkova s. 117-128
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu pomocou interaktívnych elektronických úloh Milan Duris Roman Stadtrucker s. 127-133
Vyučovanie odborných predmetov s využitím PC Milan Duris s. 146-151
Formatívne hodnotenie žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií Milan Duris Roman Stadtrucker s. 158-163
Čiastkové výsledky z výskumu implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v predmete Technika v ZŠ Milos Bendik Milan Duris s. 164-175
Uplatňovanie digitálnej kompetencie učitel'ov vo výučbe technických odborných predmetov = Application of Digital Competence by Teachers within the Teaching Process of Technical Subjects Milan Ďuriš s. 174-179
Teacher of vocational subjects at secondary vocational schools and continuing education Ján Stebila Milan Ďuriš s. 189-194
Nástroje programu ActivInspire a ich využitie v predmete Technika na ZŠ s využitím interaktívnej tabule Milos Bendik Milan Duris s. 193-200
Experimentale prüfbescheinigung multimedialer lehrhilfsmittel in der pädagogischer forschung Milan Duris Ivana Rakytova s. 198-203
The application of information and communication technologies in teaching vocational subject Electrotechnics Milos Bendik Milan Duris s. 201-212
Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre prírodovedné a technické predmety Milan Duris s. 204-208
Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní Ivana Pandurovič Milan Ďuriš s. 229-235
"New Approaches and Trends in Technical Education : Polish-Sloval Omparative Study", Milan Ďuriš, Ján Stebila, Wojciech Walat, Rzeszów - Banská Bystrica 2016 : [recenzja] Waldemar Lib Ján Stebila (aut. dzieła rec.) Wojciech Walat (aut. dzieła rec.) Milan Ďuriš (aut. dzieła rec.) s. 306-307