Znaleziono 22 artykuły

Wojciech Walat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych Wojciech Walat s. 9-24
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 9-12
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 9-12
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 9-11
Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu Wojciech Walat s. 29-39
Polski wkład do teorii podręcznika szkolnego – pamięci dra Antoniego Zająca – entuzjasty stosowania nowoczesnych środków kształcenia w dydaktyce Wojciech Walat s. 34-40
Rola zabaw konstrukcyjnych w rozwijaniu wyobraźni technicznej-kinetycznej dzieci w wieku przedszkolnym – sprawozdanie z badań wstępnych Wojciech Walat s. 40-60
Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły podstawowej w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki Wojciech Walat s. 51-62
Podstawy teorii i praktyki podręcznika szkolnego Wojciech Walat s. 54-65
Rozumienie pojęcia pracy zawodowej przez uczniów szkoły podstawowej : sprawozdanie z badań Wojciech Walat s. 165-171
Ewolucja książki szkolnej (podręcznika) – od wersji drukowanej do elektronicznej Wojciech Walat s. 168-178
Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy Wojciech Walat s. 191-196
Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji Wojciech Walat s. 235-242
Edukacja architektoniczna w przedszkolu – zarys problematyki Wojciech Walat s. 248-265
Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu Wojciech Walat s. 290-300
"New Approaches and Trends in Technical Education : Polish-Sloval Omparative Study", Milan Ďuriš, Ján Stebila, Wojciech Walat, Rzeszów - Banská Bystrica 2016 : [recenzja] Waldemar Lib Ján Stebila (aut. dzieła rec.) Wojciech Walat (aut. dzieła rec.) Milan Ďuriš (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych", red. Danuta Morańska, Dąbrowa Górnicza 2015 : [recenzja] Wojciech Walat Danuta Morańska (aut. dzieła rec.) s. 345-351
‘Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective’, Milan Klement, Jiří Dostál, Květoslav Bártek, Olomouc 2017 : [recenzja] Wojciech Walat Květoslav Bártek (aut. dzieła rec.) Jiří Dostál (aut. dzieła rec.) Milan Klement (aut. dzieła rec.) s. 385-386