Znaleziono 12 artykułów

Piotr Karpuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy tworzenia infrastruktury w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Wacław Grzybowski Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 9-28
Wstęp Piotr Karpuś Jerzy Węcławski s. 11-13
    Zacytuj
  • Udostępnij
W sprawie przesłanek i kryteriów lokalizacji inwestycji Piotr Karpuś s. 55-70
Model biznesowy przedsiębiorstwa Piotr Karpuś s. 61-72
Handel zagraniczny w procesie rozwoju gospodarczego Japonii po II wojnie światowej : 1954-1984 Piotr Karpuś Andrzej Maśko s. 93-119
Tendencje rozwojowe gospodarki PRL Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 121-140
Główne kierunki zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w roku 1981 Piotr Karpuś Andrzej Żuk s. 143-157
Pojęcie i funkcje infrastruktury w gospodarce socjalistycznej Piotr Karpuś Michał Zieliński s. 197-212
Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej lat osiemdziesiątych Piotr Karpuś Marian A. Stefański s. 269-277
Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem Piotr Karpuś s. 397-414
Problemy kształtowania skali produkcji Piotr Karpuś Marian Stefański s. 435-450
Uwarunkowania i strategie działania przedsiębiorstw drobnej wytwórczości Piotr Karpuś Marian Stefański Andrzej Żuk s. 437-460