Znaleziono 12 artykułów

Agnieszka Kluba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poemat prozą : rozważania genologiczne Agnieszka Kluba s. 5-29
Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia Agnieszka Kluba s. 37-71
Kobieta i mężczyzna w rozmowie Agnieszka Kluba s. 44-47
Pałac Kultury i Nauki : widok z Ameryki Magdalena J. Zaborowska Agnieszka Kluba (tłum.) s. 51-60
Niewyrażalnośc w świadomości artystycznej Władysława Sebyły : analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich Agnieszka Kluba s. 73-117
O Shoah po Shoah Agnieszka Kluba s. 75-85
Parafrazy transcendencji Agnieszka Kluba s. 92-97
(Do)wolność niewyrażalności Agnieszka Kluba s. 118-129
Metafora ograniczona? Agnieszka Kluba s. 126-132
Po wzniosłości : stanowisko estetyki Jean-François Lyotard Agnieszka Kluba (tłum.) s. 131-139
"Interpretacje kropki" : o cyklu "Groteski" z tomu "Wiatr" Anny Świrczyńskiej Agnieszka Kluba s. 141-152
"Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu", Arent van Nieukerken, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 1998 : [recenzja] Agnieszka Kluba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 245-254