Znaleziono 26 artykułów

Włodzimierz Kubala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona twórców a "ius comentionis" Włodzimierz Kubala s. 6-12
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z rozważań nad pojęciem „właściwości i warunków osobistych" w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r. Włodzimierz Kubala s. 25-37
Dozwolony użytek chronionych artystycznych wykonań Włodzimierz Kubala s. 46-50
"Zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia w ujęciu polskiego prawa karnego", Eugeniusz Kunze, Warszawa 1977 : [recenzja] Włodzimierz Kubala Eugeniusz Kunze (aut. dzieła rec.) s. 47-50
Porządek publiczny jako rodzajowy przedmiot ochrony przepisów prawa karnego Włodzimierz Kubala s. 52-56
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Włodzimierz Kubala s. 59-72
Kontrowersyjne problemy klasyfikacji znamion przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu Włodzimierz Kubala s. 60-71
O niektórych kwestiach związanych z praktycznym stosowaniem art. 5 k.c. Włodzimierz Kubala s. 64-69
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne", Warszawa 1981 : [recenzja] Włodzimierz Kubala s. 69-71
"Raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem: Społeczeństwo wobec przemocy", Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Kubala s. 81-85
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 16 czerwca 1977 r. VII KZP 11 Włodzimierz Kubala s. 89-92
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1980 r., V KRN 90 Włodzimierz Kubala s. 90-92
Glosa do uchwały połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 30 października 1985 r., VI KZP 11 Włodzimierz Kubala s. 93-98
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1976 r. IV KR 3 Włodzimierz Kubala s. 97-101
Glosa do wyroku Izby Wojskowej SN z dnia 23 października 1976 r. (Rw 369 Włodzimierz Kubala s. 98-101
Rewizje obrońców w sprawach karnych Włodzimierz Kubala s. 99-108
Glosa do wyroku Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1983 r. Rw 964 Włodzimierz Kubala s. 101-105
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Włodzimierz Kubala s. 103-108
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1977 r. V KRN 207 Włodzimierz Kubala s. 114-118
"Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego", Maciej Tarnawski, Poznań 1981 : [recenzja] Włodzimierz Kubala Maciej Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1997 r. I CKN 33 Włodzimierz Kubala s. 198-204
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r. Włodzimierz Kubala s. 227-230
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 lutego 1995 r. I CRN 6 Włodzimierz Kubala s. 227-231
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1997 r. III CKN 116 Włodzimierz Kubala s. 233-238
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 1996 r. II CRN 54 Włodzimierz Kubala s. 247-251
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 1994 r. SA/Po 3190 Włodzimierz Kubala s. 264-269